MoU voor samenwerking WUR en A*STAR

Wageningen Universiteit & Rechearch en A*STAR hebben plannen om in de nabije toekomst een Shared Lab gaan oprichten op het gebied van Food Processing en dan met name ‘Alternative Proteins’. In plaats van zelf expertise te gaan opbouwen kiest A*STAR ervoor om met Wageningen een structureel partnership te gaan opbouwen en te gaan werken aan thema’s die voor beide partners toegevoegde waarde gaan opleveren.

A*star

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) doet gericht onderzoek dat de vooruitgang van de wetenschappelijke ontdekkingen en technologische innovaties ondersteunt.

Vanuit Singapore zijn er fondsen beschikbaar gesteld om op korte termijn, maar wel voor de komende 5 jaar, dit Shared Lab op te gaan richten

Om deze samenwerking vast te leggen, zal er een Memorandum of Understanding (MoU) worden opgesteld en kunnen de twee instituten een raamwerkovereenkomst creëren. De geplande MoU zal hoogstwaarschijnlijk tijdens het bezoek van prof. Arthur Mol aan Singapore in september worden getekend.