Groen Agro Control breidt uit in Peru

De groente- en fruitsector in Peru maakt een snelle ontwikkeling door. Van 21 tot 25 oktober vindt in het Zuid-Amerikaanse land een Tuinbouw Roadshow plaats voor Nederlandse bedrijven. Groen Agro Control uit Delft heeft al een vestiging in de Peruaanse hoofdstad Lima en breidt zijn activiteiten uit.

Laboratorium van Groen Agro Control

Groen Agro Controle is een van de grotere laboratoria voor de tuinbouw. In het lab worden testen uitgevoerd voor tuinders, handelaren in groenten en fruit en supermarktketens op het gebied van meststoffen, plantenziekten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Bij export van tuinbouwproducten zijn de resultaten van de laboratoriumtesten van cruciaal belang. De eisen in importlanden op het gebied van plantgezondheid en voedselveiligheid worden namelijk wereldwijd aangescherpt.

Groeiende export

De groeiende export van groente en fruit uit Peru was voor Groen Agro Control reden om zo’n tien jaar geleden contacten te leggen in Peru. Tot nu toe worden de monsters vanuit Peru naar Nederland gezonden en in het laboratorium in Delft getest. In de beginjaren ging dat vooral om gezondheidsproducten als quinoa.

Het bedrijf heeft inmiddels een eigen vestiging in Lima waar de monsters worden verzameld en voorbewerkt voor verzending naar Nederland. Hier werken twaalf personeelsleden.

'De overheid van Peru wil graag dat de monsters in het land zelf worden getest'

Strenge eisen importlanden

Directeur Bert van Tol van Groen Agro Control constateert dat de tuinbouwsector in Peru snel groeit. “Zowel in volume als in productassortiment is sprake van een dynamische ontwikkeling. Een groeiend aandeel van de producten vindt zijn weg naar het buitenland, vooral naar Europa.”

Dat betekent voor Groen Agro Control ook meer werk. “Exporteurs moeten voldoen aan de hoge eisen van de Europese Unie, vooral op het gebied van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en plantenziekten. De rapportages van onze laboratoriumtesten maken die export mogelijk”, zegt Van Tol.

Verpakking van bosbessen in Peru voor export naar Europa

Monsters testen in Peru

De overheid van Peru heeft een er een sterke voorkeur voor dat de monsters in het land zelf worden getest. Dat is reden voor Groen Agro Control om een eigen laboratorium in Peru te bouwen. De voorbereidingen hiervan vinden op dit moment plaats.

Van Tol: “Op het gebied van kwaliteitscontrole in de tuinbouw zijn wij al groot in Peru en vanwege de snelle ontwikkeling van de sector zien wij verdere groeikansen. Dat geldt overigens ook voor andere landen in Zuid-Amerika, zoals Ecuador en Colombia, waar wij ook aanwezig zijn.”

De afgelopen 20 jaar heeft Peru een belangrijke plek op de wereldmarkt voor vers fruit en groenten veroverd. Voor bijna alle producten die het land uitvoert, staat Peru inmiddels in de top-10 van exporterende landen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bosbessen en granaatappels. Die snelle ontwikkeling biedt kansen voor meer bedrijven uit de Nederlandse tuinbouwsector, verwacht Van Tol.

Tuinbouw Roadshow

Voor belangstellende Nederlandse bedrijven uit de agrofoodsector organiseert de Nederlandse ambassade in Lima in samenwerking met het ministerie van LNV en de Nederlandse Export Combinatie en Rabobank een zogeheten Tuinbouw Roadshow in Peru. Deze vindt plaats van 21 tot en met 25 oktober 2019. Deelname is interessant voor bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn op het terrein van bemesting, gewasbescherming, uitgangsmateriaal en bodemverbetering.

Meer info over de Tuinbouw Roadshow

Meer info over Groen Agro Control