Roadshow tuinbouw Peru 21-25 oktober 2019: Uitnodiging tot deelname

Heeft u belangstelling voor Peru? En de indrukwekkende groei die de Groenten en Fruit sector daar laat zien?  Neem dan van 21 t/m 25 oktober 2019 deel aan onze Roadshow. Want de Peruaanse G&F sector is nog lang niet uitgegroeid. Nederlandse kennis en technologie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een dynamische en tegelijkertijd duurzame groei van deze sector in Peru.

Deze Roadshow wordt georganiseerd door het Ministerie van LNV, de Nederlandse Ambassade/ Landbouwraad in Lima in samenwerking met de Nederlandse Export Combinatie en Rabobank.

Voor wie?

De Peruaanse tuinbouwsector is een snel groeiende sector en zal “ meer van alles” nodig hebben. Eisen die belangrijke afzetmarkten als de EU stellen hebben een positieve invloed op het verbeteren van kwaliteitsstandaarden maar ook steeds meer op de wijze waarop geproduceerd wordt. Men is ontvankelijk voor nieuwe, alternatieve, meer duurzame teeltmethodes. Met minder verspilling en minder verliezen. Water speelt in de aride kustzones van Peru in toenemende mate een belangrijke rol. Maar ook een verstandiger gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het terugdringen van milieuvervuiling. Er is een groot potentieel voor precisielandbouw en irrigatie technologie. Maar ook in technologische vooruitgang in post harvest, verpakkingen en logistiek en cold chain. Er is een toenemende interesse in verwerking en technologieën die waarde toevoegen aan producten. Er is altijd noodzaak voor kennis en training.

Deelname aan de Roadshow is vooral interessant voor bedrijven uit de volgende sectoren:

 • Uitgangsmateriaal
 • Irrigatie technologie (waterverbruik, waterkwaliteit, verzilting)
 • Bodemtechnologie / bodemverbetering
 • Bemesting (o.a. ferti irrigatie)
 • Gewasbescherming (oa biologisch)
 • Precisielandbouw in het algemeen
 • Post harvest technologie
 • Logistiek en cold chain management
 • Food processing technologie
 • Laboratorium technologie (o.a. residuen)
 • Certificering
 • Financiering

Waarom meedoen aan deze Roadshow?

-     Je komt in contact met mogelijke partners en afnemers, gebaseerd op jouw profiel

-     Je hebt gesprekken met relevante  lokale partijen en overheden

-     Je doet kennis op over deze groeiende markt

-     Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers

Programma en kosten

De eigen bijdrage voor deelname aan de Roadshow bedraagt slechts € 950,- excl. BTW. Voor dit bedrag wordt een gevarieerd en compleet programma in meerdere regio’s verzorgd:

Dag 1 in Lima:             ronde tafel tuinbouwtechnologie, matchmaking en netwerkevent

Dag 2/3 in Ica:                        ronde tafel tuinbouwtechnologie, matchmaking  netwerkevent en veldbezoek

Dag 4/5 in Piura:         ronde tafel tuinbouwtechnologie, matchmaking  netwerkevent en veldbezoek

In totaal kunnen in eerste instantie 15 ondernemers deelnemen aan de Roadshow (first come, first serve). De kosten voor reis en verblijf en andere individuele kosten zijn voor eigen rekening. De NEC zal een suggestie doen voor uw reis- en verblijfsarrangement. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli 2019.

Achtergrond: De Peruaanse Groenten & Fruit sector

De Peruaanse groente- en fruitsector heeft de afgelopen jaren een buitengewoon indrukwekkende groei laten zien. Export is een belangrijke impuls geweest voor de groei van de Peruaanse landbouwsector. Tussen 2010 en 2017 is de export- georiënteerde landbouwproductie elk jaar met maar liefst 12% gegroeid. In de periode 2007 – 2017 is de export van tuinbouwproducten meer dan verdrievoudigd:  van US$ 1,064 miljoen in 2007 tot een indrukwekkende US$ 3,643 miljoen in 2017. In aanvulling op deze aanhoudende groei breidt het exportpakket zich steeds  uit met nieuwe producten zoals granaatappels en bosbessen.

In minder dan 20 jaar heeft Peru een belangrijke plek op de wereldmarkt voor vers fruit en groente veroverd. Voor bijna alle producten die het exporteert heeft Peru zichzelf binnen de top 10 van exporteurs gepositioneerd en is het voor een aantal producten zelfs de nummer 1 exporteur in de wereld. Zelfs voor producten die 10-15 jaar geleden nog niet eens werden geproduceerd in Peru. Bosbessen is hier een goed voorbeeld van.

Peru heeft een indrukkend aantal micro klimaten, wat maakt dat er praktisch geen product is dat hier niet verbouwd kan worden. Daarbij, omdat het nabij de evenaar ligt , kan Peru vrijwel jaarrond produceren, heeft het hoge opbrengsten, kan het – jaarrond – meer producten aanbieden of export seizoenen van andere regio’s in de wereld aanvullen.  Door die grote diversiteit aan micro klimaten heeft Peru productie van producten die erg gewild zijn – zoals druiven, asperges, avocado’s, artisjokken en bosbessen - snel fors kunnen uitbreiden. Opbrengsten per ha zijn relatief hoog vergeleken met andere productiegebieden in de wereld.

De verwachting is dat de dynamiek komende jaren alleen nog maar toe zal nemen. Projectie van het Peruaanse ministerie van landbouw en irrigatie is dat de landbouwexporten zich in korte tijd zullen verdubbelen, tot naar verwachting US$ 10 mrd in 2021. De ontwikkeling van de export georiënteerde landbouw wordt vooral gekarakteriseerd door uitbreiding van het areaal. De Peruaanse woestijn aan de kust wordt steeds “ groener” door ontwikkeling van grote irrigatieprojecten voor intensieve landbouw. Daarbij zet de private sector in op een op moderne leest geschoeide landbouw, is er sprake van een steeds betere organisatiegraad van kleinere boeren  en worden er in toenemende mate  landbouwgronden van betere kwaliteit gebruikt. Deze dynamiek creëert kansen voor lokale en buitenlandse investeringen in de sector.

In totaal hebben we het op dit moment over ruim 160.000 ha voor de productie van groente en fruit; overwegend geïrrigeerde open vollegrond teelt. Bedrijven zijn grootschalige, moderne bedrijven die voor de export produceren. Meer dan de helft van het areaal is geconcentreerd in de regio’s Ica, Piura en La Liberdad,. Het areaal beslaat nog maar slechts 4% van het totale landbouwareaal van Peru. Daarmee is het groeipotentieel enorm.

Horticulture

Export

In 2018 waren de belangrijkste afzetmarkten voor Peru de VS (32% van de export), Nederland (14%), Spanje (6%), het VK (5%) en Ecuador (5%).

Agroexports Peru 2000 vs 2018

Agroexports 2000 vs 2018

Source : Peruvian Custom

In 2018 waren er 2042 export bedrijven actief. De belangrijkste agro-exportbedrijven worden hieronder genoemd.

Main agroexport companies Peru

Main agroexport companies

Source : Peruvian Custom

Meer informatie

Voor aanmelden en/of vragen kunt u contact opnemen met:

 • Nederlandse ambassade Peru

Landbouwraad Patricia de Vries +57 1 6384212,

Gerwin Woudt Senior Medewerker Economische afdeling +51 1 2139826 mob +51 982522842,

 • Nederlandse Export Combinatie

Internationaal Project Manager Steven Smit, +31 (0)33 433 0131,