Verbod op wilde dieren in Engelse circussen

Minister Gove heeft op 1 mei jl. een wetsvoorstel ingediend om het gebruik van wilde dieren in reizende circussen te verbieden. Het gebruik van wilde dieren in circussen is volgens Gove niet meer van deze tijd en draagt niets bij aan het behoud van wilde dieren, noch ons begrip van wilde dieren. De Wild Animals in Circuses Bill moet ervoor zorgen dat circusexploitanten in Engeland geen wilde dieren zoals rendieren, zebra’s en kamelen meer mogen gebruiken als onderdeel van een reizend circus.

Circus animals

Dit wetsvoorstel is het gevolg van een toezegging van Defra (het Britse ministerie voor milieu, voedselvoorziening en plattelandszaken) in 2018 dat het verbod vóór het verstrijken van de huidige wetgeving inzake vergunningen in januari 2020 zou ingaan.

Britse dierenwelzijnsorganisaties zijn blij dat het wetsvoorstel nu ook daadwerkelijk is ingediend. Zij hebben lang campagne gevoerd om het gebruik van wilde dieren in reizende circussen te verbieden. Deze wetgeving brengt Engeland nu in lijn met andere Europese landen, waaronder Nederland, waar het gebruik van wilde dieren in reizende circussen al langer verboden is.