Update overzicht van Franse bedrijven met veterinaire erkenning, registratie of vergunning

Welke Franse bedrijven zijn veterinair erkend of geregistreerd en wat is hun erkenning-, registratie- of EU-nummer?

Op zoek naar een slachterij,  een diervoederfabrikant of een viskweekbedrijf? Het Franse ministerie van Landbouw heeft op 4 en 9 april jl. updates geplaatst op hun website.

Bekijk de volgende publicaties:

1-Inrichtingen op veterinair gebied:

klik hier

Deze webrubriek biedt een compleet overzicht van de volgende onderdelen:

 • EU erkende verzamelcentra voor levende dieren
 • Inrichtingen voor slachtvee/pluimvee met een ontheffing
 • Runderen (fokkerij): quarantainestations – runderembryo(productie)teams – opslagcentra voor rundersperma
 • Schapen, geiten, paarden, varkens, pluimvee (fokkerij): idem dito
 • Instellingen, instituten, Centra

2- Bedrijven met veterinaire erkenning/registratie/vergunning:

klik hier

Deze rubriek biedt een compleet overzicht van de volgende onderdelen:

 • EU erkende slachthuizen en uitsnijderijen
 • Erkende fokkerijbedrijven schapen en geiten ivm scrapie
 • Inrichtingen op zoötechnisch gebied
 • Verwerkende bedrijven
 • Bedrijven met een ontheffing
 • Bedrijven actief in schelpdierenkweek en aquacultuur
 • Erkende laboratoria
 • Officieel erkende dierenartsen per productietak
 • Erkende transportbedrijven type 2 en erkende controleposten
 • Diervoeders: fabrikanten/producenten
 • Dierlijke bijproducten: erkende productiebedrijven

*Op zoek naar vleesindustrieën of vleesgroothandel?

De Franse federatie van vleesindustrieën en vleesgroothandel, FEDEV, heeft een informatieve website: klik hier

Via deze site en de rubriek ‘annuaire’ zijn alle bij FEDEV aangesloten bedrijven te vinden – ingedeeld naar regio:

klik hier

De internationale vleesgroothandel is ook te vinden op de Groothandelsmarkt van Rungis, even t.z.v. Parijs. Zie rubriek ‘produits carnés’. Hierbij de Rungis adressengids vleesgroothandel: klik hier

*Op zoek naar de top-30 van de Franse pluimveevlees verwerkende industrie?

Deze lijst – met vele bedrijfsdetails – kunt op vragen bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl )

*Op zoek naar informatie over de Franse diervoederindustrie?

Bekijk de informatieve website van de brancheorganisatie SNIA (Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition Animale) : https://www.nutritionanimale.org

*Actieplan dierenbescherming:

Er is in Frankrijk de laatste tijd veel debat over het thema 'dierenbescherming en slachterijen' a.g.v. acties van NGO's. Het Franse ministerie heeft hiertoe een meerjarenactieplan dierenbescherming (2016-2020) uitgewerkt. Interesse in dit Plan van aanpak? Lees verder: klik hier

Zie ook