Handelsmissie NEC Tuinbouwsector Chili 24-28 maart 2019

In de afgelopen jaren heeft de tuinbouwsector in Chili een interessante ontwikkeling gekend, en de verwachting is dat deze sector in de komende jaren verder positie zal innemen in Chili.

Chili

Er liggen mogelijkheden voor Nederlands bedrijfsleven om aan te haken in deze waardeketen. Daarbij valt te denken aan de temperatuurketen, verpakking, en technologie in de bedekte teelt. Technische ontwikkeling, kennis en innovatie zijn daarom noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de Chileense markt. Een goed moment voor Nederlandse toeleveranciers om via deze handelsmissie de kansen te inventariseren en contacten te leggen.

We oriënteren ons op een mogelijke combinatie-missie met Argentinië, aansluitend aan deze data. Deze twee landen zijn makkelijk samen te bereizen. Informatie over deze aanvullende mogelijkheid volgt zsm.

Zie verder de aankondiging onderaan deze pagina van NEC, de Nederlandse Export Combinatie.