Waalse investeringen in AGF keten

6 miljoen euro voor een efficiëntere en modernere sector.

De Waalse minister van Landbouw René Collin heeft onlangs zijn toekomstvisie voor de Waalse AGF-sector gepresenteerd. Een investering van 6,1 miljoen euro moet de sector met 35% laten groeien in de periode tot 2028. Op dit moment zijn is Waalse AGF goed voor een omzet van 130 miljoen euro. De nieuwe focus op innovatieve en efficiënte landbouw kan kansen bieden voor Nederlandse leveranciers binnen deze expertise.

De investeringen zetten in op vier doelen: de ontwikkeling van logistieke hulpmiddelen, het investeren in opleiding en expertise, meer bevoegdheden voor het promotie orgaan APAQ-W en het bekostigen van onderzoek naar de ontwikkeling van alternatieven voor pesticiden.

Volgens onderzoek kijken Waalse consumenten bij de aankoop van groenten en fruit eerst naar kwaliteit (63%), dan naar prijs (18%) en daarna naar herkomst. Qua herkomst gaat de voorkeur uit naar België (61%), dan Wallonië (40%) en daarna Frankrijk (35%). Walen zijn in vergelijking met Nederlanders meer bereid om een hogere prijs te betalen voor een kwalitatief beter voedselproduct.

Focus op landbouw

Landbouw is één van de zes sectoren waar de Waalse regering al sinds 2005 op focust en in investeert. De cluster Wagralim is opgezet om innovatie en groei in de sector te bevorderen door verschillende bedrijven en kennisinstituten aan elkaar te koppelen. Wagralim staat erg open voor samenwerking met buitenlandse partijen en kijkt met interesse naar Nederlandse ontwikkelingen.

Zie ook