Fruitbedrijven aan de slag in Kazachstan

Bedrijven en kennisinstellingen uit de Nederlandse fruitketen gaan zich positioneren in Kazachstan. Dat doen zij via het PIB-programma van RVO. De aanleg van twee demo-plots in Kazachstan is de kernactiviteit van de groep. De handtekeningen onder de PIB-overeenkomst zijn op 12 december gezet.

Ondertekening Dutch PIB Fruit Solutions

Het programma Partners for International Business (PIB) wil Nederlandse topsectoren positioneren op kansrijke markten in het buitenland. Overheid, bedrijven en kennisinstellingen werken hierin samen.

In de PIB ‘Dutch Fruit Solutions Kazachstan’ gaat het om levering van uitgangsmateriaal, techniek en kennis om hiermee de fruitketen in Kazachstan op een hoger plan te brengen.

Economie verbreden

De overheid van Kazachstan wil de economie in het land verbreden. Op dit moment is Kazachstan in hoge mate afhankelijk van olie- en gasinkomsten. Er zijn fondsen beschikbaar voor ontwikkeling van andere bedrijfstakken. In de beleidsplannen van de overheid neemt de fruitteelt een belangrijke plek in. De ontwikkeling van deze sector is vooral bedoeld om in te spelen op de groeiende vraag vanuit Rusland en China naar kwaliteitsfruit.

Aanleg boomgaard

Levering jonge fruitbomen

De centrale regeling van Kazachstan wil in de komende vijf jaar 21.000 hectare moderne fruitopstanden realiseren. Ook moet de capaciteit van de gekoelde opslag fors toenemen. De Nederlandse PIB-partners willen een belangrijke partner worden bij de groei van de fruitsector in het land. Zij hopen komende jaren direct betrokken te zijn bij de levering van jonge fruitbomen, technologie en kennis op zo’n 15% van het areaal nieuwe fruitopstanden.

Opbrengst verhogen

De gemiddelde appel- en perenopbrengst in Kazachstan ligt op 6 tot 7 ton per hectare. De Nederlandse bedrijven verwachten de productie zeker te kunnen vervijfvoudigen, mogelijk zelfs te vertienvoudigen.

De regio Almaty/Shymkent is in het zuiden

Kerndoel van de PIB-partners is om op korte termijn een of twee demo-plots aan te leggen in het zuiden van Kazachstan in de omgeving rond Almaty en Shymkent. In dit deel van het land is de fruitteelt geconcentreerd. Op die locaties tonen de Nederlandse PIB-deelnemers wat de meerwaarde is van de Nederlandse technieken, zoals aanplant met behulp van GPS, fertigatie, druppelirrigatie en bescherming met hagelnetten.

Trainingsprogramma

Wageningen UR en Helicon zijn ook betrokken bij deze PIB. Deze kennisinstellingen willen een trainingsprogramma opzetten. Hierbij wordt uitgegaan van het concept train the trainers. Opzet is om landbouwvoorlichters bij te scholen zodat zij op hun beurt in staat zijn om fruittelers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Deelnemende bedrijven aan PIB

Ervaring opgedaan in Roemenië

De PIB-groep bestaat op dit moment uit elf Nederlandse firma’s, waaronder een viertal boomkwekers en bedrijven die zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld watertechniek, inrichting van boomgaarden en gekoelde opslag. Een aantal van deze participanten heeft ervaring opgedaan met een soortgelijke PIB in Roemenië.

De groep staat overigens open voor nieuwe deelnemers. Voorwaarde is wel dat de bedrijven die aansluiten het aanbod van diensten en technieken versterken.

Missie naar Kazachstan

Een aantal leden van de PIB-groep reist in januari 2019 naar Kazachstan. Doel is afspraken te maken met geïnteresseerde partners over de demo-plots. De juiste locaties moeten gevonden worden en er moet helderheid komen over welke partijen hierin willen investeren. De PIB-leden zijn verder van plan om handelsmissies te organiseren van Nederland naar Kazachstan en visa versa. Ook gaan de Nederlandse bedrijven deelnemen aan belangrijke landbouwbeurzen.

Meer informatie: Fred Evers, coördinator PIB, ajgm.evers@prvlimburg.nl