Voedingsconsumptie- en bestedingspatronen in België

Als u zaken wilt doen op agrofood terrein in België is het interessant het voedingsbesteding- en consumptiepatroon van de Belg te kennen: hoeveel is die bereid te spenderen en naar welke producten gaat de voorkeur uit?

De gemiddelde uitgaven van Belgische huishoudens bedroeg in 2018 35.764 euro. Hiervan werd 14,0 % besteed aan voeding en niet-alcoholische dranken (5.018 euro). Daarnaast werd nog eens 2,0 % uitgegeven aan alcoholische dranken (726 euro). Verhoudingsgewijs besteden Brusselaars een iets groter deel van hun budget aan voeding en niet-alcoholische dranken (14,3 % tegenover 14,2 % in Wallonië en 13,9 % in Vlaanderen).

Aan wat voor soort voeding wordt dit budget uitgegeven? Volgens het Vlaams Instituut voor Gezond Leven eet de gemiddelde Vlaming te veel vlees en te weinig groeten en fruit. Ook wordt er te weinig water gedronken. Daarnaast wordt er nog steeds te veel gegrepen naar zoute snacks. Het kan voor ondernemingen interessant zijn om in te spelen op de huidige voedingsadviezen.

Online aankopen

In 2017 hebben 9% van de Belgische huishoudens wel eens online levensmiddelen gekocht. Dat is beduidend lager dan in Nederland, waar 29% van de huishoudens op jaarbasis minstens één keer op het wereldwijde web shopt voor voedingsmiddelen.

Kwaliteit

In Vlaanderen en Wallonië hecht de consument veel waarde aan de kwaliteit van zijn/haar voedsel en is bereid daarvoor ook te betalen. In geheel België neemt het belang van gemaksvoedsel toe. Ingrediënten voor voedingsmiddelen en ‘food service’ worden daarmee interessante marktsectoren in België. Logistiek in de gehele voedselverwerkende keten (ICT, transport, verpakking, ‘tracking and tracing’) en technologie voor voedselverwerking zijn eveneens kansrijke sectoren in België.

Proportioneerbaarheid

Vanwege demografische ontwikkelingen, zoals kleinere gezinnen of stijgend aantal alleenstaanden, zijn kleinere verpakkingen meer en meer in trek. Dat is bijvoorbeeld duidelijk merkbaar in de aardappelsector. De Belg koopt nog vaak verse aardappelen, maar het volume per aankoop daalde sterk in de loop der jaren. De verpakkingen worden steeds kleiner, want de jongere generaties vinden dat fijner en handiger. Alleen oudere generaties kopen nog verpakkingen van 20 kilo of meer. In 2018 daalde het volume per aankoop met zo'n 5 procent ten opzichte van 2017: een jaartotaal van ruim 21 kilo aardappelen per Belg. Aardappelen blijven wél favoriet, want andere producten zoals rijst en pasta zijn bij uitstek niet zo geliefd.

(Update 17 januari 2020)