Geodata voor peperboeren in Indonesië

Deze week verwelkomde ICCO zeven Indonesische en Nederlandse partners op haar kantoor in Indonesië voor de start van SpiceUp, het nieuwe Geodata for Agriculture and Water (G4AW) project dat focust op verbetering van de peperproductie.

SpiceUp gaat (geo)informatie beschikbaar stellen voor 100.000 peperboeren in Indonesië. Op basis van die informatie kunnen boeren dan beter bepalen hoeveel water, kunstmest en pesticiden ze nodig hebben. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en kwantiteit van de productie, wat weer leidt tot een beter inkomen en voedselzekerheid. De boeren krijgen beschikking over de volgende informatie per SMS en mobiele App:

1. Droogte- en irrigatie-advies
2. Kunstmest advies;
3. Best practicies in landbouwtechnieken; en
4. Marktinformatie (prijzen, track & tracesystemen)

Tweede peperproducent ter wereld

Wereldwijd neemt de vraag naar peper toe en Indonesië is de tweede peperproducent ter wereld. Peper is zodoende ook de belangrijkste sector voor economische groei in de regio’s Bangka Belitung, Oost en West Kalimantan en Lamung; de drie grootste regio’s waar peper wordt geproduceerd en zodoende de regio’s waar SpiceUp zich op focust. De productiviteit van de peperboeren in Indonesië is echter lager dan die van boeren in Vietnam, ‘s werelds grootste peperproducent. Peperboeren in Indonesië hebben te maken met verschillende uitdagingen zoals het weer, watertekorten en toegenomen incidenten met plagen en ziekten.

Publiek-privaat partnerschap

SpiceUp wordt uitgevoerd door een publiek-privaat partnerschap waarin Verstegen Spices & Sauces de leiding heeft. Andere organisaties in dit publiek-private partnerschap zijn - naast ICCO - Nelen & Schuurman, VanderSat, Akvo, Text to Change, PT CAN, IPB aen Balittro. Het project is onderdeel van het bredere programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW) van het Netherlands Space Office, dat het project financiert. G4AW verbetert voedselzekerheid in ontwikkelingslanden door gebruik van satellietdata. 

Op dit moment heeft ICCO de lead in twee andere G4AW projecten: SMARTseeds in Indonesië en GREENCoffee in Vietnam. Daarnaast participeert ICCO in het GEOPOTATO project in Bangladesh. 

©ICCO