Clusters instrumenteel in Singapore Industry Transformation Map

Voor 23 industrieën heeft Singapore Industry Transformation Maps geformuleerd. Voor de Food Manufacturing Industry is die in november 2016 neergezet, met een focus op onder meer clustervorming. Als voorbeeld wordt hiervoor een installatie gegeven die met hogedruk behandeling de houdbaarheid van vloeibare levenmiddelen positief beïnvloedt, zonder afbreuk aan de voedingswaarde te doen.

Recent is vanuit het Wageningen Metropolitan Food Cluster een missie naar Singapore gekomen om meer ideeën aan te reiken omtrent clusters. Vanuit Wageningen is de focus minder op het delen van kostbare machines en meer op circulariteit. Stromen die eerst afval heetten, worden in de ideale situatie stuk voor stuk grondstoffen voor andere activiteiten of bedrijven. Denk aan bijvoorbeeld CO2, restwarmte, voedselresten, restkoude en stoom.

Een bestaand voorbeeld is de volledig circulaire aanpak van Insectta. Voor het voeden van de larven van de Black Soldier Flies haalt deze ondernemer voedselresten bij onder meer Marina Bay Sands op. De larven voeden zich met deze voedselresten, en worden in de fase voor het ontpoppen tot vlieg als kippen- en visvoer gebruikt.

Meer informatie over de Food Manufacturing Industry roadmap: https://www.spring.gov.sg/NewsEvents/PR/Pages/Food-Manufacturing-Industry-Transformation-Map-to-Develop-Singapore-into-Asia%E2%80%99s-Leading-Food-and-Nutrition-Hub-20161118.aspx

Meer over WMFC: https://sites.google.com/metropolitanfoodclusters.com/home

Meer over Insectta: http://www.straitstimes.com/singapore/this-farm-breeds-hungry-larvae-that-eat-rubbish