Spannende weken voor pulsvisserij

Het politieke gevecht in de Europese Unie over het toestaan van de pulsvisserij wordt komende weken erg spannend. In Nederland zijn op dit moment circa tachtig vissers die gebruikmaken van een zogeheten pulskor, waarbij vis wordt gevangen met behulp van zwak-elektrische pulsjes. Het Europees Parlement bepaalt op 16 januari zijn standpunt over deze innovatieve vistechniek.

De visserij in Nederland heeft veel belang bij het toestaan van de pulsvisserij. De vissers die op dit moment de pulskor gebruiken, doen dat op basis van tijdelijke ontheffingen op de Europese regelgeving. Als de strijd in Brussel uitmondt in een verbod heeft dat verstrekkende gevolgen voor de bedrijfstak. In andere lidstaten varen slechts enkele pulsvissers.

Veel voordelen pulsvisserij

Nederland is een groot voorstander van de pulsvisserij. Met een pulskor worden platvissen met zwak-elektrische pulsjes van de zeebodem opgeschrikt zodat zij gevangen kunnen worden. De traditionele manier van vissen, met een boomkor, gebruikt hiervoor zware kettingen die de bodem omwoelen.

Beperkte verstoring ecosysteem

“In de pulsvisserij is er weinig contact met de bodem zodat het ecosysteem slechts beperkt wordt verstoord. De techniek leidt bovendien tot minder bijvangst en er is ook veel minder brandstof nodig. Allemaal redenen waarom Nederland in Europa fervent voorstander is van het toestaan van deze duurzame techniek”, zegt Herman Snijders, die namens het ministerie van LNV deelneemt aan de raadswerkgroep Visserij, een ambtelijke werkgroep onder de Raad van Visserijministers.

Pulskor met elektrodes

Procedure toelating

De pulstoelating moet worden geregeld in de Verordening Technische Maatregelen. Zoals bij alle verordeningen doet de Europese Commissie een voorstel waarna dit aan de Raad van Ministers en aan het Europese Parlement wordt voorgelegd. Als raad en parlement hun oordeel hebben gegeven, komt de kwestie in de zogeheten triloog op tafel: de onderhandeling van Europese Commissie, Europarlement en Raad van Ministers, in dit geval de Raad van Visserijministers.

Europese Commissie voorstander

De procedure die moet leiden tot toelating van de pulsvisserij dan wel een verbod is nu al anderhalf jaar bezig. De Europese Commissie stelt voor om de pulsvisserij toe te staan onder enkele technische voorwaarden. De Raad van Visserijministers wil de techniek beperken tot maximaal 5% van de betrokken vloot van de betreffende lidstaat. Nederland stemde daar toen tegen vanwege deze beperking.

Europarlement aan zet

De kwestie staat nu op de agenda van het Europees Parlement. Het visserijcomité van het parlement heeft eind november een amendement aangenomen waarin staat dat de pulsvisserij wordt beperkt tot 5% van de vloot tot 2020 en daarna wordt toegestaan ´mits onderzoek aantoont dat er geen negatieve effecten zijn´.

Onderzoek naar effecten

Herman Snijders is blij met de parlementaire meerderheid voor dit amendement. Hij is niet bang voor de uitkomst van onderzoek. Hij wijst er wel op dat een ander amendement het niet heeft gehaald in het parlement omdat de stemmen staakten. “In dat amendement werd de pulsvisserij aan banden gelegd tot 5%, conform het standpunt van de visserijministers. De januarivergadering van het voltallige parlement wordt dus erg spannend, want dan liggen beide amendementen weer op tafel.”

Veelbelovend alternatief voor boomkor

Snijders gaat er vooralsnog vanuit dat het voltallige Europese Parlement zich zal uitspreken voor de pulsvisserij. “Daar is ook alle reden voor. Veel minder verstoring van de bodem, minder bijvangst en een enorme besparing op het brandstofgebruik, de pulsvisserij is echt een veelbelovend alternatief voor de boomkor.”

Verzet uit Frankrijk

Het verzet tegen de pulsvisserij komt vooral uit Frankrijk. De Franse vissers zien tegenwoordig Nederlandse vissers op plekken verschijnen waar ze voorheen nooit kwamen. De kleine Franse vissers zijn financieel niet in staat om over te schakelen op de pulsvisserij. Dit vraagt namelijk een investering van enkele tonnen.

Triloog

Als de meerderheid van het Europese Parlement op 16 januari vindt dat de pulsvisserij toch aan banden gelegd moet worden, dan vreest Snijders dat Nederland in de triloog aan het kortste eind zal trekken. “Dan staat de Europese Commissie lijnrecht tegenover de Raad van Ministers én het Europese Parlement. De vraag is of de commissie zich dan blijft inzetten voor de pulsvisserij. Neemt niet weg dat wij komende weken alles zullen doen om een positieve beslissing te bewerkstelligen.”

Mocht het besluit negatief uitvallen dan is er nog een smalle uitweg om via overleg met betrokken lidstaten rond de Noordzee de puls toe te staan. “Maar dan moeten we ook overeenstemming krijgen met Frankrijk, dus dat wordt dan nog een hele kluif.”

Pulsvisserij wordt in Nederland toegepast bij de visserij op tong en garnalen. Economisch gezien is de platvisvisserij de belangrijkste sector in de Nederlandse visserij. De belangrijkste doelsoorten zijn schol en tong. Voor de tong, de meest lucratieve vis, is het pulstuig de meest veelbelovende techniek. Nederland heeft op de Noordzee circa 80 procent van het tongquotum in handen.