Brussel wil snel eind aan Zuid-Afrikaans importverbod

Eurocommissaris Cecilia Malmström (Handel) noemt de weigering van pluimveevlees uit verschillende Europese lidstaten door Zuid-Afrika strijdig met afspraken die het land heeft met de EU. Ook de Nederlandse pluimveesector is de dupe van de importbeperkingen.

De Europese Commissie zegt zich via hoorzittingen en schriftelijke opmerkingen actief in te zetten voor naleving van de overeengekomen handelsregels. Dat laat Malmström weten in reactie op schriftelijke vragen van Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD).

Eurocommissaris Malmström verklaart dat de EU al tijden in gesprek is met Zuid-Afrika om de exportbelemmeringen zo snel mogelijk ongedaan te maken.

Export fors gedaald

De export van Europees pluimveevlees naar Zuid-Afrika is dit jaar fors gedaald. De Nederlandse pluimveeketen heeft daar veel last van. Hoewel Nederland allang officieel vrij is van vogelgriep staat Zuid-Afrika nog steeds geen importen toe van pluimveevlees, uitzonderingen daargelaten. Voor een aantal andere lidstaten geldt hetzelfde. Exporteurs uit Brazilië en Verenigde Staten profiteren hiervan.

Belangrijke exportmarkt

Voor de Europese pluimveesector is Zuid-Afrika een zeer belangrijke exportmarkt. Jarenlang stond het land op de eerste plaats op de lijst van Europese exportbestemmingen. In de eerste helft van 2017 is Zuid-Afrika gedaald naar de zesde plek op deze lijst. Deze situatie is nog steeds niet verbeterd.

Ondernemers de dupe

De Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema zegt in een reactie op de antwoorden van Malmström dat snel actie moet worden ondernomen, “want ondernemers zijn de dupe nu handelsafspraken met Zuid-Afrika niet nageleefd worden”. Hij doelt daarmee op de voortdurende blokkade van pluimveevlees uit verschillende EU-landen sinds de uitbraak van de vogelgriep eind 2016. Europese landen die wel toegang hebben tot de Zuid-Afrikaanse markt, worden belast met hoge heffingen. 

Protectionisme

Opmerkelijk is dat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten pluimveevlees weigeren uit EU-landen die allang zijn vrijverklaard van de vogelgriep, vindt ook Malmström. Europarlementariër Schreijer-Pierik (CDA): “Maatregelen die zijn ingesteld in het kader van de volksgezondheid, worden nu misbruikt voor protectionistische doeleinden. Dat mogen we niet accepteren.”

Tegenmaatregelen

Eurocommissaris Malmström ziet geen juridische basis voor het importverbod en de hoge heffingen op Europees pluimveevlees. De twee Europarlementariërs zijn van mening dat de Europese Commissie tegenmaatregelen moet nemen als de Zuid-Afrikaanse overheid voet bij stuk houdt.

De Nederlandse landbouwraad in Zuid-Afrika Jack Vera probeert samen met de EU-delegatie in het land het onderwerp hoog op de agenda te houden. Volgens Vera zijn de standpunten de laatste tijd verhard en dat maakt de gesprekken moeilijker. “Ik probeer de persoonlijke verhoudingen goed te houden, er kunnen tenslotte meer dossiers zijn waarbij je elkaar nodig hebt.”

Weinig beweging

Vera constateert dat de gesprekken van afgelopen weken weinig beweging hebben opgeleverd. “De EU en Zuid-Afrika staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de toepassing van beschermende maatregelen door Zuid-Afrika. De importheffing kan oplopen tot 34%. Zuid-Afrika maakt ook geen vaart met het weer openen van de markt na de vogelgriep in de EU. Het lijkt erop dat beide dossiers oneigenlijk aan elkaar worden gekoppeld.”