Groceries Code Adjudicator als waakhond namens toeleveranciers van supermarkten

De Groceries Code Adjudicator, de toezichthouder op de gedragscode voor supermarkten, heeft deze maand Asda op de vingers getikt. Asda zou leveranciers onrechtmatig hebben behandeld en haar machtspositie hebben misbruikt, maar heeft geen boete gekregen. Veel buitenlandse leveranciers zijn nog niet goed bekend met het werk van de Adjudicator.

De Groceries Code Adjudicator is in 2013 opgericht met het doel te zorgen dat supermarkten rechtmatig en eerlijk omgaan met hun toeleveranciers en om problemen of misstanden tussen beide partijen op te lossen. De Adjudicator ziet erop toe dat de tien grootste supermarktketens in het VK zich houden aan de Groceries Supply Code of Practice, als onderdeel van de mededingingswetgeving.

Voorbeelden van veel voorkomende overtredingen zijn onder andere het vragen om een eenmalige ‘pay to stay’-betaling van de toeleverancier, het doorberekenen van eigen verpakkingskosten  naar de leverancier en het te laat of onjuist betalen van facturen. Bij het veelvuldig schenden van de Code kan de Adjudicator de supermarkten een boete tot aan één procent van de jaarlijkse omzet opleggen.

Hoewel er zich bij meerdere supermarkten incidenten hebben voorgedaan, heeft de Adjudicator Asda in het bijzonder op de vingers getikt. De Adjudicator onthulde dat Asda toeleveranciers verzocht eenmalige betalingen tot soms wel 25 procent van de omzet van het bedrijf te maken om te garanderen dat hun producten in de schappen zouden blijven liggen. Ook zou het bedrijf hierbij agressieve tactieken hebben gebruikt en toeleveranciers minder dan 24 uur de tijd hebben gegeven om te beslissen over deze grote eenmalige betalingen.

De Adjudicator heeft Asda echter geen boete opgelegd omdat het bedrijf al zelf begonnen was aan een intern onderzoek naar aanleiding van de misstanden binnen het bedrijf. Ook heeft de supermarktketen een deel van de eenmalige betalingen teruggegeven aan de leveranciers. Asda zegt dat het zich nu sterk maakt voor het creëren van bewustzijn van de Code onder haar inkopers.

In het jaarverslag 2016-2017 spreekt Adjudicator Christine Tacon bezorgdheid uit over het ontbrekende bewustzijn en de geringe bekendheid van de Code onder buitenlandse leveranciers. Deze leveranciers weten vaak niet wat hun rechten zijn en dat er mogelijkheden zijn om onrechtmatig gedrag van supermarkten te melden en te laten aanpakken.

Bent u benieuwd naar andere ontwikkelingen die zich afspelen in de Britse markt?  U kunt voor meer informatie terecht bij het landbouwteam in Londen: lon-lnv@minbuza.nl of via @AgriLondon.