Colombia en Nederland vorderen in elektronische certificering van landbouwproducten

Technische teams van de gezondheidsautoriteiten van Colombia en Nederland zijn onlangs bijeen gekomen in het kantoor van ICA in Bogota om het elektronisch certificeringsproces te monitoren. Dit elektronische proces houdt real-time data bij en faciliteert de im- en export in de havens waar de inspecties plaatsvinden.

Bogota, 20 mei 2016.  De vergadering werd voorgezeten door de heer Benno Slot, vertegenwoordiger van de NVWA, en Luis Humberto Martinez Lacouture, directeur van ICA.

"Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van elektronische certificering de veiligheid van fytosanitaire certificaten voor export verhoogt en het risico op fraude bij de afgegeven documenten op papier vermindert. Dit garandeert de transparantie van het certificeringsproces van de uitvoer en de invoer van landbouwproducten tussen de twee landen,” aldus Luis Humberto Martinez Lacouture, directeur van ICA.

In de vergadering is afgesproken dat in oktober van dit jaar een pilot gedaan zal worden waarbij certificaten voor landbouwproducten die geëxporteerd worden naar Nederland en die geïmporteerd worden in Colombia elektronisch worden uitgewisseld.

De landbouwproducten die Colombia exporteert naar Nederland zijn onder andere passievrucht, kruisbes, palmolie, bloemen, koffie en banaan. Colombia importeert vanuit Nederland voornamelijk teeltmateriaal. De elektronische certificering van documenten vermindert de tijd en de kosten die met de handel in landbouwproducten tussen Nederland en Colombia gemoeid zijn