Celtic Cooling bouwt wereldwijd koel- en bewaarinstallaties

Het Nederlandse bedrijf Celtic Cooling in Nieuw-Vennep bouwt koel- en bewaarinstallaties over de hele wereld met een focus op Europa, Afrika en Centraal-Azië. Algemeen directeur Joost van Klink praat over innovatie en internationaal zakendoen. Energiebesparing en behoud van productkwaliteit zijn speerpunten.

Innovatie
Joost van Klink

Celtic Cooling is bijna twintig jaar wereldwijd actief in de bouw en het onderhoud van koel- en bewaarinstallaties. Begonnen in Nederland en nu met lokale vestigingen in verschillende landen in Afrika en Centraal-Azië. Zo werkt de onderneming nu aan een koelinstallatie op het vliegveld van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. “Dat is een project waar zes vaste mensen van ons ondersteund door twintig externe krachten een jaar aan werken”, zegt directeur Joost van Klink.

Ethiopië is één van de landen waar Celtic Cooling al langere tijd actief is en ook beschikt over een lokale vestiging. “We hebben als Celtic Cooling onze focus op Europa, Afrika en Centraal-Azië. In deze regio’s hebben we vestigingen waarbij we snel service kunnen bieden bij problemen met installaties. Dat betekent dat we niet de hele wereld bedienen. We hebben keuzes gemaakt.” Behalve een vestiging in Ethiopië zijn er ook lokale kantoren in Ghana en Kenia. Verder is een regionaal kantoor geopend in Dubai. In vestigingen, zoals in Ethiopië, werkt Van Klink met lokale medewerkers.

Contacten met tuinders

De activiteiten in Afrika zijn gegrondvest op eerdere contacten met vooral Nederlandse tuinders. “Toen ik begon met Celtic Cooling kwamen er al vrij snel aanvragen voor installaties van Nederlandse tuinbouwbedrijven die in Afrika actief waren. Dat is verder uitgebouwd.” Volgens Van Klink betekent dat in de praktijk dat het ondernemen in Afrika vooral gebeurt met Europese bedrijven en dat zo sprake is van een westerse wijze van zakendoen.

In landen in Centraal-Azië gaat het anders. Celtic Cooling is onder meer actief in Kazachstan, Rusland en Oezbekistan. “In die landen draait het zakendoen vooral om relaties en netwerken. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een huwelijk van een dochter van een relatie bijwoont, het is allemaal heel hartelijk en familiair, maar anders dan de Europese aanpak en het vraagt ook meer tijd.”

Innovatie
Bouw koelhub in Ethiopië

Actief in Oezbekistan

Van Klink was in mei dit jaar namens Celtic Cooling mede-ondertekenaar van een samenwerkingsovereenkomst met een Oezbeekse handelsdelegatie. Dat gebeurde in samenwerking met de GMV, de brancheorganisatie van Nederlandse machineproducenten voor de voedselverwerking en –verpakking. Celtic Cooling verkocht in Oezbekistan al eerder drie zogenoemde IQF-installaties (Individual Quick Frozen).

“In landen als Oezbekistan en Kazachstan is veel behoefte aan koelinstallaties voor hard- en zachtfruit. Dat gaat om enorme volumes. Daarnaast is er vanuit Rusland de wens om de zelfvoorzieningsgraad op te voeren.” Voor Celtic Cooling is dat een interessante markt, natuurlijk door de volumes maar ook door de hoge eisen die aan de installaties worden gesteld. “De techniek voor opslag van fruit is complex. Het is anders dan bijvoorbeeld bij bloemen die maar kort in opslag gaan. Fruit ligt lang in opslag. Dat stelt hoge eisen aan de vochtbeheersing en aan technieken om het fruit vers te houden”, geeft Van Klink aan.

Onderscheidend

Juist in de bouw van koelinstallaties waaraan hoge eisen worden gesteld, ligt de kracht van Celtic Cooling, aldus Van Klink. “Veel landen zijn zelf in staat om koelinstallaties te bouwen en te onderhouden. Dat is niet meer zo ingewikkeld. We bouwen deze ook maar dan ligt het onderhoud bij bedrijven in die landen zelf of komen we één keer per jaar voor groot onderhoud. Wij willen ons onderscheiden door steeds verder te gaan in innoverende technieken om de productkwaliteit te behouden en om energie te besparen.”

Voor energiebesparing bij koelinstallaties is steeds meer aandacht. “Dat gaat vaak samen met de inzet van zonnepanelen. Daar zie je wel verschillen tussen landen, afhankelijk van de kosten van energie. In Afrikaanse landen is de energieprijs hoog, bijvoorbeeld in Ghana ligt deze op 26 cent per kWh, in andere landen bedraagt deze 3 cent.”

Innovatie
CIS-landen, Commonwealth of Independent States

Langetermijninvesteringen

Ook constateert Van Klink dat de focus op energiebesparing sterk samenhangt met hoe bedrijven aankijken tegen langetermijninvesteringen. “In Afrika is het lastiger om kapitaal te verkrijgen en zijn de kapitaalskosten hoger. Dan willen ondernemingen sneller hun investeringen terugverdienen. Bij Europese bedrijven is dat anders. Die kijken meer op de lange termijn. Dat komt natuurlijk ook omdat de kapitaalskosten hier veel lager zijn.”

Innoveren in technieken voor behoud van productkwaliteit en voor energiebesparing zijn speerpunten voor Celtic Cooling. Veel wordt in Europa ontwikkeld en vervolgens in andere landen toegepast. Van Klink geeft aan dat een thuismarkt daarom belangrijk is. “We kunnen in Europa nieuwe technieken uitproberen en deze goed monitoren omdat het dichtbij huis is. Vervolgens kunnen we deze in andere landen toepassen.” Veelal gaat het bij innovatie om een combinatie van eigen ontwikkeling in samenwerking met een fabrikant.

Kredietverlening

In de bouw van koel- en bewaarinstallaties gaan grote bedragen om. Met de bouw van diverse installaties in Oezbekistan de komende jaren is bijvoorbeeld zo’n €20 miljoen gemoeid. Oezbeekse bedrijven kunnen de eigen valuta slechts moeizaam omzetten in Westerse valuta. Dat betekent voor een bedrijf als Celtic Cooling dat goed gekeken wordt naar de kredietwaardigheid van de afnemers en naar de rol van de banken. In het Oezbeekse project is bijvoorbeeld de Oezbeekse Ipak Yuli Bank betrokken, één van de weinige Oezbeekse banken die aangesloten zijn op het internationale bankensysteem.

“De financiering van dergelijke projecten krijgt natuurlijk bij ons alle aandacht. We werken met een Letter of Credit (LC) waarmee de bank van de koper zich verplicht om aan de leverancier een bepaald bedrag op een bepaalde datum uit te betalen. Maar zeker in landen als Oezbekistan waar geen vrije valuta is, is dat lastig”, zegt Van Klink. Voor Celtic Cooling is het vooral belangrijk dat het bedrijf de controle houdt en goed zicht heeft op de zaken waar het direct invloed op heeft.

Het laat onverlet dat Celtic Cooling zich in vele landen manifesteert. Vooral omdat in veel landen de landbouw weer volop in de aandacht staat. “In diverse Afrikaanse landen, zoals Angola en Nigeria met een behoorlijke olie-industrie, is de bereidheid om te investeren in de landbouw gegroeid. Door de lage olieprijs zoeken die landen naar andere mogelijkheden of moet de import van voedingsmiddelen omlaag.” 

Juni 2016