Flinke stijging export spruitjes

Van alle wintergroenten is vooral de export van spruitjes de laatste jaren flink gestegen. Dat meldt het CBS. De exportwaarde groeide van €32 miljoen in 2008 naar €66 miljoen in 2017.

Beeld: ©Adobe Stock

Vooral in Duitsland, de Verenigde Staten en Italië wint de Nederlandse spruit aan populariteit. Spruitjes zijn de op één na meest geteelde wintergroente in Nederland, na de winterpeen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2018 van het CBS.

Noord-Amerika

Ongeveer twee derde van de in Nederland geproduceerde spruiten wordt uitgevoerd. De uitvoer van spruiten naar Noord-Amerika is gering, maar neemt de laatste jaren toe. In totaal werd er in 2017 voor €3,6 miljoen aan spruiten naar Noord-Amerika geëxporteerd, daarvan ging voor €2,8 miljoen naar de Verenigde Staten.

Naast Noord-Amerika zijn vooral Duitsland (€32 miljoen), Verenigd Koninkrijk (€10 miljoen), België (€5 miljoen) en Italië (€4 miljoen) belangrijke exportlanden voor het spruitje.

Beeld: ©CBS

Areaal wintergroenten

In 2018 werd op 14.400 hectare landbouwgrond wintergroenten geteeld. Hiervan was 6.200 hectare voor winterpeen (43%), gevolgd door spruitjes (2.700 hectare, 19%) en prei (2.000 hectare, 14%).

In totaal waren in 2018 ruim 1.650 boeren actief met de teelt van wintergroenten, 850 boeren verbouwden winterpeen, 270 teelden prei. Met spruitjes houden 200 bedrijven zich bezig.

Meer spruitjes

Het areaal wintergroenten is in 2018 afgenomen met ruim 765 hectare. Dit is een afname van 5%. Van de wintergroenten is alleen het areaal spruiten het laatste jaar gestegen (2,1%). De daling van het areaal boerenkool was het laagst (0,2%), dat van witte kool (11,4%) en prei (12,2%) het grootst.

Exportcijfers wintergroenten van CBS

Januari 2018