Export Sector Informatie

Export Sector Informatie biedt algemene informatie over de Nederlandse export van landbouwproducten en ontwikkelingen op het gebied van markttoegang. U vindt hier niet alleen exportcijfers van de land- en tuinbouw(producten), maar ook achtergrondinformatie over specifieke producten, zoals sierteeltgewassen en zaaizaad. De rubriek is ingedeeld in: algemene informatie, informatie over de plantaardige sector en informatie over de dierlijke sector: