Minder pootgoed naar Afrika en Azië in 2018

De export van pootaardappelen (oogst 2018) tot eind december ligt fors lager dan in dezelfde periode van 2017. Vooral de uitvoer naar landen in Azië en Afrika is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Egypte is traditioneel belangrijke afnemer van Nederlands pootgoed

Van de geoogste pootaardappelen in de zomer van 2018 is tot en met 31 december 297.000 ton geëxporteerd. Een jaar eerder (oogst 2017) was tot de jaarwisseling 2017/2018 in totaal 345.000 ton uitgevoerd.

Export naar Afrika

De afzet naar landen in de Europese Unie is vergelijkbaar met die in 2017. Vooral uitvoer naar Afrika is teruggelopen. Tot 31 december 2017 bedroeg de export naar landen in Afrika 164.000 ton, afgelopen najaar lag dat cijfer op 125.000 ton. Vooral de uitvoer naar Marokko en Egypte is fors teruggelopen.

Ook naar Azië is aanzienlijk minder pootgoed uitgevoerd, van 88.000 ton naar 69.000 ton. Vooral de export naar Irak, Syrië en Pakistan viel behoorlijk terug.

Van oogst 2017 werd uiteindelijk 811.000 ton geëxporteerd. Daarvan werd iets minder dan 43% al voor de jaarwisseling over de grens gebracht. Uitgaande van de trend in de afgelopen jaren lijkt de export dit seizoen uit te komen op een totale afzet van zo’n 650.000 ton.

Export consumptieaardappelen

De uitvoer van consumptie- en industrieaardappelen is eveneens afgenomen. Van oogst 2018 was van deze categorie aardappelen tot en met eind december 367.000 ton de grens over gegaan. Een jaar eerder was dat 385.000 ton. De daling had vooral betrekking op Afrika, van 88.000 ton naar 47.000 ton.

Exportcijfers Nederlandse Aardappelorganisatie

Januari 2019