Zuivelexport 2018 komt op €7,7 miljard

De waarde van de Nederlandse zuivelexport in 2018 bedroeg €7,7 miljard. Dat meldt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de koepelorganisatie van zuivelondernemingen.

Export zuivel

Volgens de NZO is bijna twee derde van de melk die in Nederland wordt verwerkt bestemd voor export. De meeste zuivel blijft dicht bij huis: de landen om Nederland heen vormen de belangrijkste afzetmarkt.

Afzet in omringende landen

Meer dan de helft van wat Nederland met de export van zuivel verdient, komt uit Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Andere Europese landen nemen ook veel zuivelproducten af. In totaal blijft ongeveer 80% van alle melk die in Nederland wordt verwerkt tot zuivelproduct in Europa.

Afzet naar Duitsland

Verreweg de belangrijkste afzetmarkt is Duitsland. De Nederlandse zuivelsector heeft daar een marktaandeel van 24,3%. In 2018 is ruim 650 miljoen kilo aan zuivelproducten verkocht aan Duitse afnemers ter waarde van € 1.890 miljoen.

Frankrijk is een andere grootafnemer. Nederland heeft daar een marktaandeel van 10,6%. Vorig jaar werd bijna 240 miljoen kilo zuivel geëxporteerd ter waarde van € 827 miljoen.

De afzet naar China groeit. Volgens de NZO exporteerden Nederlandse bedrijven in 2018 bijna 80 miljoen kilo zuivel naar dat land ter waarde van € 220 miljoen. Het marktaandeel ligt op 2,8%.

Aandeel Nederland in mondiale markt

Nederland is in de EU de meest actieve lidstaat op de wereldwijde zuivelmarkt. Van alle zuivel die in de wereld wordt verhandeld, heeft Nederland een aandeel van bijna 5%.

Omdat veel meer wordt uitgevoerd dan geïmporteerd, levert de zuivelsector een flinke bijdrage aan het positieve saldo van de nationale handelsbalans. Ongeveer 8 cent van elke euro die Nederland netto verdient door handel te drijven met het buitenland is toe te rekenen aan de zuivelsector, berekent de NZO.

45.000 banen

De Nederlandse zuivelsector is volgens de organisatie van groot belang voor de nationale economie. De zuivelsector zorgt voor 45.000 banen. Dankzij het gunstige klimaat, de strategische ligging in Europa en de stijgende internationale vraag naar zuivel, hebben Nederlandse zuivelbedrijven alle ingrediënten in huis om ook in de toekomst een sterke sector te blijven, verwacht NZO.

Export Nederlandse zuivelsector