Rapport De kracht van zuivel

De kracht van zuivel is het rapport over het economisch en maatschappelijk belang van de zuivelsector. Het rapport dat op 13 april 2017 is gelanceerd, behandelt het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse zuivelsector, gestaafd met cijfers uit het onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd door EY. Hierin komt naar voren dat de Nederlandse zuivelsector van groot belang is voor de BV Nederland, een bijdrage kan leveren aan wereldwijde voedselzekerheid, behoort tot de wereldtop als het gaat om innovatie en blijft verduurzamen.

©NZO

Het rapport behandelt de cijfers en feiten in vier kernboodschappen: invloedrijk & Nederlands, verantwoordelijk, vernieuwend en internationaal.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek

  • Nederland is het meest actieve zuivelland van de EU. De productiewaarde van de Nederlandse zuivelindustrie was afgelopen jaar goed voor 6,6 miljard euro;
  • De zuivelsector zorgt voor 45.000 directe voltijdbanen;
  • In het realiseren van de COP 21-doelstellingen speelt de zuivelsector een sleutelrol. De Nederlandse zuivelindustrie loopt internationaal voorop als het gaat om efficiënte en duurzame technieken. Zo is de CO2-uitstoot per liter melk in Nederland twee keer zo laag als elders in de wereld;
  • De Nederlandse zuivel kan een belangrijke rol spelen in het behalen van de Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Zuivelproducten zijn essentieel voor het terugdringen van de armoede in de wereld en voor het verbeteren van de voedselzekerheid.
  • De Nederlandse zuivelsector behoort tot de wereldtop als het gaat om innovatiekracht en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Met die kennis kan de sector een belangrijke bijdrage leveren in het efficiënter en duurzamer inrichten van de wereldwijde voedselproductie.

"Wij zijn trots dat we als zuivelsector kunnen bijdragen aan onder andere de Nederlandse economie en duurzaamheid", aldus Roelof Joosten, voorzitter van de NZO. "Het onderzoek van EY laat zien dat we zowel nationaal als internationaal het verschil kunnen maken, zonder dierenwelzijn en klimaatdoelstellingen uit het oog te verliezen."

April 2017