Hoogtepunten markttoegang en marktbehoud in 2019 en 2020

Meer Nederlandse bedrijven die vlees naar Canada mogen exporteren. Markttoegang in de Verenigde Staten voor schelpdieren uit Nederland. Een akkoord met de Mexicaanse autoriteiten over een viertal exportcertificaten. En markttoegang voor True Potato Seeds in Guatemala. Dat zijn enkele concrete resultaten in 2019 en 2020 van de fytosanitaire en veterinaire markttoegangsteams van het ministerie van LNV. In dit zojuist gepubliceerde E-zine staan de hoogtepunten die de teams in de afgelopen twee jaar hebben geboekt.

Op het ministerie van LNV zijn twee markttoegangsteams actief. Het ene houdt zich bezig met plantaardige producten (team Fytosanitaire Markttoegang), het andere met dierlijke (team Veterinaire Markttoegang).

Samenwerking is cruciaal voor succes

Beide teams concentreren zich op nieuwe markttoegang en marktbehoud voor agrarische producten naar landen buiten de Europese Unie. Daarnaast wordt de internationale ambitie van Nederland op het gebied van landbouw ondersteund door het team Internationale Agribusiness & Voedselzekerheid. De teams werken nauw samen met de NVWA, de Nederlandse sectorvertegenwoordigers en de landbouwraden die zijn gestationeerd in de landen waar onderhandelingen mee worden gevoerd.

Deze partijen richten zich op het vinden van nieuwe afzetmogelijkheden en het behouden van de bestaande markten. 

Lees verder in het e-magazine Hoogtepunten fytosanitaire en veterinaire markttoegang en marktbehoud in 2019 en 2020.

Hierin vindt u onder meer informatie over:

Hoogtepunten fytosanitaire en veterinaire markttoegang en marktbehoud