Agrohandel NL kan bijdragen aan ‘Parijs’

De Nederlandse agrosector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en de klimaatdoelen van Parijs. Dat stellen onderzoekers van Wageningen Economic Research in de publicatie Van koopman tot kopman.

Beeld: ©WUR

De publicatie is een aangescherpte versie van een eerdere notitie die op het Agrodebat 2018 in januari van dit jaar door een groot aantal landbouwdeskundigen is bediscussieerd.

De kernvraag in de publicatie luidt: kan de Nederlandse agrofoodsector via handel bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen? De onderzoekers van Wageningen Economic Research zeggen daar volmondig ja op.

Zorgen over agrarische handel

Er bestaan zorgen in de samenleving over de gevolgen van agrarische handel, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid, het milieu of de voedselvoorziening. Het idee bestaat dat afscherming van de eigen markt een manier is om deze negatieve effecten te verminderen.

Vraag omgedraaid

In de publicatie Van koopman tot kopman zetten de Wageningse onderzoekers Petra Berkhout, Siemen van Berkum en Ruerd Ruben vraagtekens bij de negatieve associaties die bij handel bestaan. Zij draaien de vraag om: hoe kan handel juist bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken?

Wereldwijde positie agrosector

Om deze kernvraag te beantwoorden, wordt in de publicatie eerst de positie van de Nederlandse agrosector op internationale markten besproken. Daarna gaan de auteurs in op de meest relevante SDG’s en de rol daarbij voor de agrosector. Zij richten zich daarbij op een aantal dilemma’s en spanningen vanuit het handelsperspectief.

Bijdrage van Nederland

Vervolgens gaan de auteurs in op de vraag of en hoe handel kan bijdragen aan het bereiken van de SDG’s en de klimaatdoelen van Parijs. Het paper eindigt met een analyse van wat Nederland (bedrijfsleven, overheid, ngo’s en burgers) – via de handel in landbouwproducten en grondstoffen – kan doen om bij te dragen aan de VN-doelen en ‘Parijs’.

Mei 2018