Elektronisch certificeren: hoe werkt dat eigenlijk?

E-CertNL is het Nederlandse systeem voor de aanvraag en afgifte van (elektronische) exportcertificaten, voor levensmiddelen en de veterinaire en fytosanitaire sectoren. Het betreft exportcertificaten voor producten die Nederland verlaten en geëxporteerd worden naar landen buiten Europa, ook wel ‘derde landen’ genoemd. Het is onderdeel van een netwerk van nationale e-Cert-systemen waarmee overheden elektronisch communiceren over eisen, zekerheden en garanties.

Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Uitwisseling

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werkt al ongeveer 5 jaar aan de geautomatiseerde uitwisseling van gezondheidscertificaten van landbouwproducten. Deze uitwisseling vindt plaats tussen de bevoegde autoriteiten van de importerende en exporterende landen. Er zijn geen andere belanghebbende partijen meer betrokken bij de overdracht van de certificaten. Hierdoor reduceren wij fraude en andere foutkansen. De ontvangende autoriteit heeft tijdig de beschikking over betrouwbare informatie voor het inspectieproces. De werking van dit uitwisselingsmechanisme kunt u bekijken via deze link. Op deze site (die ook in het Engels en Spaans beschikbaar is) vindt u meer wetenswaardigheden en nieuws.

Internationale afspraken

Het is inmiddels gelukt om met 12 landen de techniek te ontwikkelen en afspraken te maken over hoe we met de uitgewisselde informatie omgaan. Voor de export vanuit Nederland werken we samen met Australië, Belarus, Chili, China, Colombia, Hong Kong, Indonesië, Peru, Rusland, Verenigde Staten en Zuid Korea. Voor de import zijn dat Australië, Chili, Colombia, Indonesië, Kenia, Peru, Verenigde Staten en Zuid Korea.

Opslag van het World Food Program in Mombassa

Papierloos certificeren

Er zijn ruim 225.000 certificaten uitgewisseld. We kunnen dus gerust stellen dat de techniek en werkwijze inmiddels beproefd en geslaagd zijn. De export van zuivel naar China heeft de beoogde papierloze status behaald en de NVWA streeft nu naar een uitbreiding van dit succes.

Elektronisch – of papierloos certificeren is een maatregel tegen fraude en kwaliteitsverlies, maar betekent ook het einde van het werken met en beheren van het dure waardepapier. Daarmee bespaart de NVWA dus tijd en geld.

Niet alleen in de bilaterale samenwerkingen is voortgang geboekt. Door substantiële bijdragen aan de ontwikkelingen van het ePhyto (elektronisch certificeren van plantaardige producten) binnen de IPPC (internationale regelgever voor de plantaardige sector) en UNCEFACT (de basis voor alle elektronische certificering) zijn wij in staat snel, gestandaardiseerd en geharmoniseerd nieuwe interessante en geïnteresseerde landen aan te laten sluiten.

Werkt elektronisch certificeren internationaal?

Ja, elektronisch certificeren werkt ook internationaal, maar er is nog veel te doen.

Nationaal zullen we meer gebruik gaan maken van de beschikbare informatie.

Internationaal blijft de aandacht op de multilaterale ontwikkelingen en bilaterale kansen onveranderd belangrijk om tot succes te komen.

Contact

Heeft u vragen over elektronisch certificeren?

Dan kunt u contact opnemen met Benno Slot van de NVWA.

Email: b.slot@nvwa.nl

Bron: NVWA

23 oktober 2017