Efficiënt telen door slim gebruik data

Verhoging van de agrarische productie in combinatie met een efficiënt gebruik van water, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Dat is de missie van het hightech bedrijf Dacom Farm Intelligence uit Emmen. Het bedrijf heeft akkerbouwers en bollentelers als klant, maar ook een aantal grote bedrijven in de agribusiness. En dat wereldwijd.

Het softwarepakket van Dacom geeft telers en verwerkende bedrijven in de foodsector praktische oplossingen om de landbouwproductie te optimaliseren.

Meten en bijsturen

Door meetgegevens van bodemsensoren en weerstations te combineren met data uit andere bronnen, zoals satellietbeelden, kunnen telers gedurende het groeiseizoen hun teelt volgen en bijsturen. Bijvoorbeeld door eerder of later, meer of minder of juist helemaal niet te beregenen. Of door tijdig te anticiperen op een voorspelde schimmelinfectie met gewasbeschermingsmiddelen.

Janneke Hadders
Beeld: ©Dacom
Janneke Hadders

De agribusiness kan met behulp van de Dacom-softwarepakketten zich voorbereiden op de verwachte grondstoflevering door raadpleging van veldgegevens van zijn leveranciers. Het bedrijf werkt op dit terrein samen met bijvoorbeeld de aardappelverwerkende bedrijven Farm Frites en McCain en cichoreiverwerker Sensus (onderdeel van Royal Cosun).

Vochtsensoren

In Nederland maakt een toenemend aantal akkerbouwers en bollentelers gebruik van de vochtsensoren en zendpalen van Dacom. De sensoren registreren het bodemvocht in verschillende grondlagen. Medewerkers van het bedrijf kunnen van afstand meekijken en actie ondernemen als dat nodig is. Zo kan worden voorkomen dat te veel of te laat wordt beregend. Slim gebruik van de data leidt tot een hogere productie, minder watergebruik en vaak ook tot minder uitspoeling van meststoffen.

Volgens Dacom-directeur Janneke Hadders is het verzamelen van data essentieel om de agrarische productie te optimaliseren. “Tegelijkertijd zijn die data niet meer dan een hulpmiddel. Belangrijker is hoe je die gegevens interpreteert en welke actie je vervolgens onderneemt. Met onze data gedreven adviesdiensten ondersteunen wij onze gebruikers.”

Vooruitstrevende ondernemers

Het systeem van Dacom heeft duizenden gebruikers. Het gaat in Nederland om akkerbouwers, vollegrondsgroente- en bollentelers. Niet per definitie grote bedrijven, zegt Hadders. “Het zijn wel telers die hun productie tot in detail in de vingers willen hebben. Ik spreek dan ook liever over vooruitstrevende ondernemers.”

Bij Dacom zijn dertig werknemers in dienst. Het bedrijf heeft kantoren in Emmen en Groningen. Inmiddels wordt de helft van de omzet buiten Nederland gerealiseerd.

Dacom streeft naar een verduurzaming van de landbouw, maar het bestaansrecht van het bedrijf is uiteindelijk toch het economisch rendement op de bedrijven van de gebruikers van de Dacom-producten. Hadders: “En dat wordt ook gerealiseerd. Wie op de juiste manier alle verzamelde data analyseert en actie onderneemt naar aanleiding van onze adviezen, gebruikt minder water, chemie, meststoffen en benzine.”

Water
Beeld: ©Dacom
Weerstation van Dacom.

Onderzoek in de VS

In de Verenigde Staten heeft Dacom samen met Syngenta en universiteiten langjarige veldproeven uitgevoerd. Daaruit bleek dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 50% omlaag was gegaan door gebruik te maken van de dataverzameling en –analyse door Dacom. “Wat betreft het gebruik van water is in de droge gebieden van de wereld een vergelijkbare besparing mogelijk.”

Watergebruik in de dadelteelt

In Saoedi Arabië werkte het bedrijf tussen 2012 en 2016 samen met het ministerie van Landbouw. Doel van de samenwerking was om de agrarische productie te verhogen, zowel kwantitatief als kwalitatief, en tegelijkertijd het watergebruik te verlagen. Zo’n tachtig telers maakten gebruik van de vochtstations en bodemsensoren van Dacom.

Water
Beeld: ©Dacom
Vochtsensor met zender

Hadders: “Uit onderzoek van het Soedanese ministerie blijkt dat tot 50% is bespaard op het gebruik van water. Door efficiënter met water om te gaan, is ook het gebruik van meststoffen verlaagd. In de praktijk blijkt dat telers vaak te veel water geven. Water dat niet wordt opgenomen door het gewas spoelt uit naar de ondergrond, met de mineralen.”

Actief in buitenland

Net als in Nederland heeft Dacom ook individuele telers in het buitenland als klant. In Europa, maar bijvoorbeeld ook in Egypte en China.

In Engeland werkt het bedrijf samen met Agrii, leverancier van agrarische grondstoffen aan boeren. Deze samenwerking is gericht op de voorspelling van de ziektedruk in verschillende gewassen. Hiervoor is onder meer een landelijk meetnet van weerstations opgezet.

Er is wereldwijd veel aandacht voor precisielandbouw. Op die trend speelt Dacom in met zijn producten. Hadders: “Ik constateer een enorme dynamiek bij de aanbieders van datagedreven technologieën. De aanbodkant ontwikkelt zich op dit moment sneller dan de vraag. In dat spanningsveld lukt het ons om toch elk jaar te groeien.”

Meer informatie over Dacom

Oktober 2017