Agrospecial: Mondiale aanpak van voedselverliezen

De nieuwe Agrospecial heeft als thema 'Mondiale aanpak van voedselverliezen'. Het digitale magazine bevat in totaal 40 bijdragen en geeft een beeld van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van voedselverlies en -verspilling wereldwijd en de betrokkenheid van het LNV Attaché Netwerk hierin.

Agrospecial: Mondiale aanpak van voedselverliezen

Juni 2021

Inhoud

In deze editie vindt u de volgende artikelen onderverdeeld in algemeen en per regio:

Algemeen

Voedselverlies hoog op internationale agenda’s

LNV: verliezen nemen af, verdere actie is nodig

Samen tegen Voedselverspilling kiest voor ketenaanpak

Koelen van voedselproducten vergt forse investering

Europa

Voedselverspilling krijgt hoge prioriteit in Westelijk Europa

Landen in Centraal en Oostelijk Europa zetten verschillende stappen

Afrika

In Afrika ligt nadruk op postharvest-verliezen

Noord- en Zuid-Amerika

Nederlandse betrokkenheid bij aanpak ketenverlies in Amerika

Azië

Groeiende aandacht in Azië voor voedselverlies

Midden-Oosten

Verspilling in Midden-Oosten prominent op overheidsagenda

Voedselverliezen