Kansen voor broedeieren in Myanmar

De vraag naar kippenvlees groeit de komende jaren in Myanmar enorm. In dit land liggen enorme kansen om te investeren in broederijen en in andere delen van de pluimveevleesketen.

Vleeskuikens
Vleeskuikens

In 2015 werden er in Myanmar 130 miljoen vleeskuikens geslacht. Dit aantal zal naar verwachting verder doorgroeien naar 400 – 425 miljoen vleeskuikens in 2025, gebaseerd op economische groei en toename in koopkracht. Omgerekend naar jaarlijkse vleesconsumptie per hoofd van de bevolking zal dit een toename van 5,3 kg (2015) naar 16-18 kg (2025) betekenen. Door lage kwaliteit van eendagskuikens van lokale integraties en markttekorten ligt er enorme potentie om te investeren in broederijen in Myanmar, naast investeringen in de hele keten van inputs als beter voer tot slachterijen en verwaarding tot eindproducten voor een steeds kritischere consumentenmarkt.

Het geïntegreerde model

De pluimveesector in Myanmar wordt gekenmerkt door een sterke positie van de geintegreerde bedrijven (CP uit Thailand, Japfa uit Indonesië). Deze partijen hebben ook een groot marktaandeel in de ééndagskuikens. Onafhankelijke veehouder worden hierdoor geconfronteerd met de situatie dat indien zij eendagskuikens willen kopen, zij ook er het voer moeten afnemen van dezelfde leverancier. (zie schema)

Uitgangsmateriaal
Keten vleeskuikensector in Myanmar

Door de grote vraag en beperkt aantal aanbieders, is de prijs van eendagskuiken in Myanmar hoog, waarbij kwaliteit zeker geen garantie is. Aangekomen op de traditionele open bamboestallen, veelal boven visvijvers, worden de kuikens blootgesteld aan verschillende ziekteverwekkers, met alle gevolgen van dien. Onjuist gebruik van veterinaire medicijnen door een tekort aan kennis is een veelvoorkomend probleem.

Ondanks dit alles is er nog een obstakel voor de veehouder, de verkoop van de vleeskuikens na de mestperiode van gemiddels zo’n 45 dagen. Hoge eendagskuikenprijzen, slechte technische resultaten, fluctuerende vleesprijzen en een markt die gekenmerkt wordt door het grote aantal tussenhandelaren, zorgen ervoor dat de onafhankelijke boer beperkte marges kan maken.

Myanmar bevat niet, zoals buurland Thailand, moderne slachthuizen. In feite zijn er slechts twee kleine en slecht toegeruste slachthuizen, één in Yangon (1.500 vleeskuikens per dag ) en één in Mandalay (800 vleeskuikens per dag). Dit zorgt ervoor het overgrote merendeel van de kuikens naar de “whole sale live market”, gaat (“Wet market”). Een markt waarbij de consument zijn/haar eigen levende kip uitzoekt, waarna deze ter plekke wordt geslacht en meegenomen. Voedselveiligheid speelt hier dan ook nog geen rol, behalve dat de consument de garantie van vers geeft. In kleine, maar groeiende mate, worden kuikens voor de slacht inmiddels ook gekocht door retailers, waarbij transparantie over herkomst in vrijwel alle gevallen onduidelijk is.

Uitgangsmateriaal
Vleeskuikenstal

Twee grote pluimveeprojecten

Op dit moment lopen twee grote grote meerjarige pluimveeprojecten:

Sustainable and Affordable Poultry for All (SAPA).
SAPA is opgericht om de pluimveesector in Myanmar te upgraden en tegelijkertijd de voedselveiligheid en inkomens van de onafhankelijke boer in Myanmar te verbeteren, om zo een sterkere martkpositie te verkrijgen. Naast diverse andere activiteiten in het kader van SAPA, zoals verbetering van maisteelt, de belangrijkste grondstof voor pluimveevoer, die overwegend lokaal wordt aangekocht, training van pluimveeveehouders en betere gezondheidszorg, zal in september 2017, Bel Ga Myanmar de eerste eieren uitbroeden in een nieuwe broederij, voorzien van nieuwe moderne apparatuur.

Informatie over SAPA kan gevonden worden op: www.sapaproject.org

Netherlands – Myanmar Poultry Cooperation
Ook dit meerjarige programma draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de pluimveesector in Myanmar, waarbij de aandacht iets meer ligt op de technologische aspecten ervan, van de voerindustrie tot het realiseren van moderne slachthuizen. Voor dit laatste wordt bijvoorbeeld een model-slachthuis in de omgeving van Yangon gerealiseerd en een voorbeeld-broederij. Daarnaast zijn er diverse activiteiten, met name training, gericht op het verbeteren van de veterinaire gezondheidszorg (preventie en genezing) en voedselveiligheid.

Landbouwteam Myanmar, met medewerking van Ben Cliteur (Bel Ga Myanmar), Esther Wintraecken (Fresh Studio) en Matthias Brienen (Larive)

Juni 2017