Nederlands rundersperma populair in Mexico

De rundveehouderij is een belangrijke economische sector in Mexico. Rundersperma van CRV heeft gezorgd voor genetische verbetering van de veestapel. In heel Mexico worden afstammelingen van Nederlandse koeien gehouden voor de melk- en vleesproductie.

Uitgangsmateriaal

Met het voornemen om de genetische verbetering van de verschillende veerassen in Mexico ter hand te nemen,  werd begin jaren zeventig het bedrijf Reproducción Animal S.A de C.V.  opgericht. In 2013 nam het bedrijf Cooperative Resources International, gevestigd in de Verenigde Staten, het bedrijf Reproducción Animal S.A de C.V. over om op die manier directe aanwezigheid in Mexico te hebben. Het nieuwe bedrijf kreeg de naam Animal Reproduction CRI Mexico SA de C.V.

CRI Animal Reproduction Mexico heeft inmiddels ruime ervaring op de Mexicaanse markt. Het bedrijf beschikt over hoog gekwalificeerd personeel voor het geven van genetisch advies. De verkopers geven een goede behandeling aan de genetische producten, om aan de behoeften van de klanten te voldoen. Het bedrijf beschikt ook over een netwerk van distributeurs in verschillende delen van het land.

Promotie Nederlandse stieren

Deze distributeurs promoten Nederlandse stieren bij hun klanten. De Nederlandse stier wordt gewaardeerd om zijn genetische kwaliteit en hoog rendement. Het bedrijf identificeert de wens van de klant en biedt de beste match aan.

CRI ziet het als specialist in rundergenetica als zijn taak om Mexicaanse boeren te ondersteunen met innovatieve producten en oplossingen. Om die reden heeft het bedrijf CRV in zijn productencatalogus opgenomen, zodat iedere boer de mogelijkheid heeft om de beste genetica voor zijn bedrijf in te kopen. Sinds 1994 voert het bedrijf, vanwege de hoge genetische kwaliteit, rundersperma uit Nederland in.

Uitgangsmateriaal

Koemelk- en rundvleesproductie in Mexico

De gegevens uit de Atlas Agroalimentaria 2016 laten zien dat Mexico de 16e plek ter wereld bezet als er wordt gekeken naar de productie van koeienmelk. 1,7% van de wereldproductie is afkomstig van Mexicaans rundvee. Het land telt 32 staten;  vooral de staten Jalisco en Coahuila zijn belangrijke zuivelregio’s. Samen zorgen zij voor een aandeel van 31% in de totale productie van Mexicaanse koemelk.

Uit dezelfde Atlas blijkt dat Mexico met een totaal van 1,8 miljoen ton de 6e rundvleesproducent ter wereld is. Dit is goed voor een bijdrage van 2,8% aan de totale rundvleesproductie ter wereld. De staten Veracruz, Jalisco en Chiapas zorgen samen voor een derde deel van de totale Mexicaanse productie.

Hoogwaardig rundvee

Of het om een melk- dan wel een vleesproducent gaat, of er met een extensief of met een intensief systeem wordt geproduceerd, of om welk ras het gaat; vrijwel alle boeren in Mexico willen hun veestapel verbeteren. De fokkerij is gericht op een betere productie, een langere levensduur, een snellere groei, een betere gezondheid en een betere vruchtbaarheid. CRV helpt zo om de Mexicaanse veehouderij op een hoger niveau te brengen.

Uitgangsmateriaal

Lange en gezonde levensduur

Voor de Mexicaanse melkproducent is het belangrijk dat zijn koeien een uitstekende melkproductie geven. De boer maakt zich ook zorgen over het dierenwelzijn en wil dat zijn koeien een lange en gezonde levensduur hebben. Aan de andere kant wil een Mexicaanse veehouder zijn tijd op het bedrijf zo efficiënt mogelijk besteden.  CRV heeft ook als doel om wereldwijd alle melk- en vleesproducenten oplossingen te bieden die hen ondersteunen in het management.

Genetica als fundament veestapel

In Nederland heeft men altijd gestreefd naar hoogproductief rundvee met een lange en gezonde levensduur. Tegelijkertijd is het doel om zuivel te produceren met veel vet en eiwit. Veeverbetering heeft ertoe geleid dat Nederland het land is met de hoogste percentages vet en eiwit in koemelk. Ook kent Nederland het hoogste aantal koeien met een levensproductie van 100.000 kilo melk en meer.

In de loop der jaren is gebleken dat de genetica het fundament is van een efficiënte productie.
Om die reden worden in heel Mexico afstammelingen van Nederlandse koeien gemolken. Deze koeien hebben ongetwijfeld sterk bijgedragen aan de genetische verbetering van de Mexicaanse veestapel.

Landbouwteam Mexico

Juni 2017