Agrospecial Klimaattop COP27

De nieuwe Agrospecial heeft als thema 'Klimaattop COP27'. Klimaatverandering raakt de voedselketen en de natuur in de hele wereld. Verduurzaming van de keten en klimaatadaptatie staan daarom op de klimaattop COP27 hoog op de agenda. In dit digitale magazine belicht het LNV Attaché Netwerk in 40 bijdragen wat de impact van klimaatverandering is en welke maatregelen wereldwijd worden genomen om te komen tot een voedselsysteem dat toekomstbestendig is en bijdraagt aan de herstel van natuur en biodiversiteit.

Agrospecial Klimaattop COP27

November 2022