Agrospecial: Kennisuitwisseling

De Nederlandse agrofoodsector exporteert niet alleen pootaardappelen, peren, bloemen, kastechnologie en slachtlijnen, maar ook kennis en innovatie. Andersom, is er in andere landen ook kennis aanwezig waar Nederland van kan leren. In deze Agrospecial Kennisuitwisseling vindt u voorbeelden van Nederlandse bedrijven uit de agrofoodsector en groene kennisinstellingen die wereldwijd actief zijn om de kennis over bijvoorbeeld teeltmethoden, uitgangsmaterialen, agrologistiek en ketenopbouw op een hoger peil te brengen.

Agrospecial: Kennisuitwisseling in internationaal perspectief

November 2019

In dit digitale magazine vindt u een uitgebreide verzameling aan artikelen onderverdeeld per thema en regio: