Agrospecial: Kennisuitwisseling

De Nederlandse agrofoodsector exporteert niet alleen pootaardappelen, peren, bloemen, kastechnologie en slachtlijnen, maar ook kennis en innovatie. Andersom, is er in andere landen ook kennis aanwezig waar Nederland van kan leren. Het uitwisselen en delen van kennis en daaraan gekoppeld innovatie, krijgt steeds meer nadruk in het LNV beleid, ook in internationaal verband. Dat blijkt onder meer uit het recente realisatieplan van de visie op kringlooplandbouw van minister Schouten.

In deze Agrospecial Kennisuitwisseling vindt u voorbeelden van Nederlandse bedrijven uit de agrofoodsector en groene kennisinstellingen in ons land (niet alleen WUR, maar ook andere HBO en MBO instellingen) die wereldwijd actief zijn om de kennis over bijvoorbeeld teeltmethoden, uitgangsmaterialen, agrologistiek en ketenopbouw op een hoger peil te brengen. Ook op terrein van de verbetering van de fytosanitaire en veterinaire regelgeving is Nederland in een aantal landen actief.

Deze special is uitgegeven als een e-magazine. In dit digitale magazine vindt u onder meer artikelen over het LNV-beleid op het gebied van kennisuitwisseling en tal van voorbeelden uit meer dan dertig landen.

Lees het e-magazine