GroentenFruit Huis: eerst markttoegang dan promotie

Het openen van grenzen voor import van Nederlandse appels en peren is een belangrijke eerste stap. Vervolgens is het de taak van exporteurs om lokale consumenten warm te maken voor ons fruit. Dat smeekt om een gezamenlijke promotiecampagne, zegt Inge Ribbens van GroentenFruit Huis.

Inge Ribbens
Inge Ribbens

Ribbens is beleidsmedewerker Internationale Zaken bij GroentenFruit Huis, de brancheorganisatie van  handelsbedrijven en telersorganisaties in verse groenten en fruit. Ribbens is vooral actief op het vlak van het creëren van markttoegang in landen die tot nu toe gesloten zijn voor export uit ons land.

Nederland als draaischijf

Daarnaast is zij voor de aangesloten bedrijven nauw betrokken bij het wegwerken van export- en importbelemmeringen. “Voor veel van onze leden is naast export ook import van groot belang. Nederland fungeert in de handel van groenten en fruit als draaischijf”, zegt Ribbens. “Veel producten vinden via Nederland hun weg naar andere landen. Europese importbeperkingen vormen soms een grote belemmering. Een voorbeeld daarvan is het restrictieve importbeleid door de EU van citrusvruchten uit Zuid-Afrika. Dat dossier speelt al jaren.”

Gevolgen Russische boycot

De Russische boycot heeft een gat geslagen in de export van Nederlands fruit. De maatregel heeft geleid tot meer concurrentie op de Europese markt en dus tot prijsdaling. De sector is naarstig op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Ribbens is dan ook blij met de uitbreiding van het team bij EZ dat actief is op het terrein van markttoegang.

Sinds de afkondiging van de Russische boycot (zomer 2014) zijn enkele successen geboekt. Volgens Ribbens is dat te danken aan de goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

China, Brazilië, Vietnam en India zijn landen waar fruitexporteurs nu handel kunnen drijven. “Daarmee kan het wegvallen van de export naar Rusland niet worden gecompenseerd. Ik hoorde pas een handelaar verzuchten: ‘Ik lever die nieuwe landen zo in voor hervatting van de export naar Rusland’. Uitvoer naar nieuwe markten vergt een lange adem. De exportcijfers van peren naar bijvoorbeeld China tonen dat wel aan.”

Fruit
Toenmalig staatssecretaris Dijksma in Shanghai

Rol GroentenFruit Huis bij markttoegang

GroentenFruit Huis heeft een belangrijke rol bij de onderhandelingen over markttoegang. Het zijn de exporteurs die nieuwe landen aandragen bij EZ en NVWA. Vooral de besprekingen over de fytosanitaire eisen vragen veel tijd. Het bedrijfsleven levert hiervoor de achterliggende informatie aan.

Ribbens: “Onze inzet is om de Q-lijst, ofwel de lijst met ziekten en plagen waarvoor het ontvangende land een nultolerantie vraagt, zo kort en relevant mogelijk te houden. Voor telers en exporteurs vormen fytosanitaire eisen die niet echt noodzakelijk zijn een extra kostenpost. Het protocol van eisen mag de commerciële export niet in de weg staan, want uiteindelijk is de prijs waarvoor ons product in de winkel ligt doorslaggevend. Ons fruit concurreert met lokale producten en met fruit uit omringende landen. Naast kwaliteit en voedselveiligheid is en blijft de prijs een belangrijke factor voor succes.”

Consumenten overtuigen

De consument moet vervolgens ook wennen aan de smaak, kleur en uiterlijk van fruit uit Nederland. De ruwe schil van bijvoorbeeld de Conference-peer schrikt consumenten in Aziatische landen in eerste instantie af. Ribbens: “Exporteurs zijn er inmiddels van overtuigd dat afzet in landen waar wij recent markttoegang hebben gekregen een gezamenlijke krachtinspanning vraagt. Promotie is noodzakelijk. Er zijn plannen om tastings te organiseren en meer te doen met social media. En we moeten actie ondernemen op het vlak van deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld als het gaat om lokaal transport en bewaring.”

Gezamenlijke promotie

Voor deze gezamenlijke promotie in China wil GroentenFruit Huis een beroep doen op de regeling Partners for International Business (PIB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (zie kader). Ribbens: “We zijn daarvoor nu ideeën aan het ontwikkelen. Die kunnen  we met financiële steun van de overheid vervolgens in China uitvoeren. Van de opgedane ervaringen kunnen fruitexporteurs vervolgens in landen als Vietnam, India en Brazilië gebruikmaken.”

Partners for International Business (PIB)

De PIB-regeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken is bedoeld voor exporteurs die samen met zakenpartners de afzet naar een bepaald land of regio willen vergroten.

Ziet u kansen in het buitenland, samen met een aantal partners? Dan heeft u misschien te maken met een weerbarstige buitenlandse markt: handelsbarrières, geen ingang bij besluitmakers, gemis aan kennis bij partners en klanten of nadelige lokale wetgeving. De overheid kan u hierbij ondersteunen.

Een instrument dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hiervoor inzet, is het Partners for International Business programma (PIB).

Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontwikkelt uw samenwerkingsverband een meerjarenprogramma op maat, bijvoorbeeld op het gebied van promotie.

Voor de uitvoering van het programma zet de overheid ook de landbouwraden in.

Meer informatie

Juni 2016