Agrospecial: Bodemverbetering wereldwijd

Een goede bodemkwaliteit is de basis voor een duurzame productie van voedsel. Verbetering van de bodem is daarom een van de prioriteiten van het ministerie van LNV. Om de landbouwproductie op peil te houden, zijn maatregelen nodig. Met een goede bodemkwaliteit kunnen de gevolgen van klimaatverandering ook beter worden opgevangen. In deze Agrospecial Bodemverbetering leest u over de huidige ontwikkelingen wereldwijd en wat de rol hierin is van het LNV Attaché Netwerk.

Agrospecial: Bodemverbetering wereldwijd

Mei 2020

In dit digitale magazine vindt u een uitgebreide verzameling aan artikelen onderverdeeld per thema en regio:

Inhoud