Agrospecial: Bedekte voedingstuinbouw wereldwijd

De nieuwe Agrospecial heeft als thema Bedekte voedingstuinbouw wereldwijd: op duurzame wijze werken aan voedselzekerheid. In dit digitale magazine met 32 bijdragen beschrijven de landbouwraden de situatie van de bedekte teelten in hun land en welke mogelijke kansen er voor Nederland zijn. Dat varieert van hightech tot lowtech met aandacht voor duurzaam telen en kennisoverdracht.

December 2020

In dit digitale magazine vindt u een uitgebreide verzameling aan artikelen onderverdeeld per thema en regio:

Inhoud

Verduurzaming bedekte tuinbouw speerpunt van LNV

Jaap Bond: 'Niet alleen kassen bouwen, ook mensen opleiden'

Nederland mondiaal betrokken bij ontwikkeling hightech en lowtech tuinbouw

Nieuw tuinbouwcentrum in Kentucky met Nederlandse input

Europa zoekt duurzame innovaties in tuinbouw

Focus op kennisoverdracht bij bedekte teelt in Afrika

Aziatische landen zetten in op hightech

Waterbesparing leidend in tuinbouw Midden-Oosten

Tuinbouw van hightech tot onbekende parels in Amerika

Omslag Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw