100 jaar Landbouw Attaché Netwerk

In deze nieuwe Agrospecial en in het kader van het 100-jarig bestaan van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN),  leest u hoe de landbouwraden wereldwijd aankijken tegen de uitdagingen van morgen en hoe zij denken dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen elders in de wereld een rol kunnen spelen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen rond voedselproductie. 

Juni 2019

Deze Special is opgezet als een e-zine, oftewel een digitaal magazine. U vindt hierin een verzameling artikelen opgebouwd rond 6 verschillende thema's:

  • Kringlooplandbouw
  • Water en klimaat
  • Innovatieve technologie
  • Van veel naar beter
  • Vlees of vega
  • The place to be

Lees het volledige e-zine