100 jaar Landbouw Attaché Netwerk

In de nieuwe Agrospecial: 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk leest u hoe de landbouwraden aankijken tegen de uitdagingen van morgen en hoe zij denken dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen elders in de wereld een rol kunnen spelen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen rond voedselproductie. 

Deze Special is opgezet als een e-zine, een digitaal magazine. In dit magazine vindt u een reeks artikelen die zijn opgebouwd rond 6 thema's:

  • Kringlooplandbouw
  • Water en klimaat
  • Innovatieve technologie
  • Van veel naar beter
  • Vlees of vega
  • The place to be

Lees het e-zine