Minder watergebruik bij herbebossing in Zuid-Afrika

Land Life Company (LLC), een Nederlands bedrijf, werkt wereldwijd om gedegradeerde landschappen te herstellen met de ‘Cocoon’ plantingtechnologie. Deze technologie maakt het planten van grote aantallen bomen in droge gedegradeerde grond  betaalbaar, duurzaam en schaalbaar.

De Cocoon ondersteunt een jonge seedling het eerste jaar in de ontwikkeling tot boom door water en bescherming te bieden. Verder stimuleert het product de jonge plant om in het eerste jaar gezonde en diepe wortelstructuren te ontwikkelen die zich voeden met het grondwater. Op deze manier zorgt de Cocoon voor sterke bomen die niet afhankelijk zijn van irrigatie en die kunnen overleven in droge omstandigheden. De Cocoon biedt mogelijkheden op het gebied van natuurherstel, tuinaanleg, bermbeplanting en landbouw. De Cocoon is 100% biologisch afbreekbaar en gebruikt slechts 25 liter water.

Water

Hoe werkt het? De Cocoon houdt water vast dat langzaam wordt vrijgegeven aan de wortels. Daardoor wordt een vochtig microklimaat gecreëerd rond de wortels waardoor de wortelontwikkeling sterk wordt gestimuleerd zodat de plant dieper gelegen grondwater  kan aanboren.

Uitdagingen

Boeren in het Berg River gebied in Zuid-Afrika hebben te maken met meerdere uitdagingen; een gebrek aan gezonde vegetatie zorgt voor eroderende rivieroevers, invasieve plantensoorten verdringen de oorspronkelijk soorten en er is gebrek aan schoon water. Eenmaal gevestigd, kan gezonde vegetatie rond rivieroevers zorgen voor verbeterde infiltratie van water in de omliggende grond, wat meerdere voordelen voor de aanwezige boeren heeft.

Water
Monitoring van de plantgroei wordt maanden na de aanplant gedaan. De Cocoons zijn biologisch afbreekbaar waardoor een gat rond de basis wordt gecreëerd na 6-12 maanden. Dat gat fungeert als een natuurlijk water collectie punt waardoor de beschikbaarheid van water voor de plant verbeterd.

Cocoon-pilot

In 2015 is LLC samen met Living Lands, een Zuid-Afrikaanse non-profit organisatie, een Cocoon-pilot gestart in de Westkaap in Zuid-Afrika. Deze pilot is financieel ondersteund door de Nederlandse overheid. Samen met de Westkaapse regering en Living Lands heeft LLC bijgedragen aan het herstel van 300 km rivieroevers langs de Berg River.

Het herstel van ecosystemen heeft een groot aantal voordelen voor boeren: een gezonde oppervlakte grond, verminderd watergebruik, schoon rivierwater, minder overstromingen, biodiversiteit vergrotende verstuiving en natuurlijk ziektebeheer. Lokale boeren in Zuid-Afrika hebben aangegeven dat de Cocoon-technologie hen in staat stelt tot volledig nieuwe manier van werken vergeleken met traditionele irrigatietechnieken, die onder meer het onderhoud van honderden meters pijplijn vereisen.

De Cocoon maakt het mogelijk bomen te laten groeien in droge gebieden. De mogelijkheden van deze Nederlandse technologie in Zuid-Afrika zijn groot op het gebied van waterefficiëntie en kostenbesparing op irrigatie. De Cocoon heeft de potentie ingezet te worden in zowel natuurbeschermingsinitiatieven als in de landbouw in droge gebieden in zuidelijk Afrika, onder meer bij de aanplant van nieuwe druivenplanten.

Toekomstdoel

Het lange termijn doel van LLC in Zuid-Afrika is het verlagen van de Cocoon-productiekosten, werkgelegenheid voor laaggeschoolde arbeiders creëren, leveringslogistiek te vereenvoudigen en de opzet van een lokale productie organisatie. De Cocoon is gemaakt van natuurlijke en biologisch afbreekbare materialen die lokaal zijn te winnen. Wanneer lokale productie van de Cocoon is bereikt, kan deze bijdragen aan de groei van werkgelegenheid en investeringen.

De Cocoon is gebruikt om bomen en struiken te planten in 25 landen waaronder Mexico, Spanje, Kenia en Zuid-Afrika. De inzet is om ecologische systemen te herstellen en water-efficiënte landbouw te bevorderen. In de Californische Salton Sea is een gecombineerd gemeentelijk, federaal en nationaal initiatief gestart dat een sterk uitgeput ecosysteem moet herstellen om zo een milieuramp te voorkomen.

Komende twee jaar zullen UNHRC en LLC 40.000 bomen planten en drie kwekerijen oprichten in samenwerking met de vluchtelingengemeenschap in het Minawao-vluchtelingenkamp in Noord-Kameroen. De bomen moeten zowel de uitgeputte grond rond vluchtelingenkampen herstellen als het kamp van schaduw, voedsel en gezonde grond voorzien.

Jack Vera, landbouwraad Zuid-Afrika
oktober 2017