Delegatie North-Carolina bezoekt tuinbouwsector in Nederland

Van 9 t/m 16 maart bracht een delegatie van 25 personen uit North-Carolina een werkbezoek aan Nederland. De groep onder leiding van NC Secretary of State Elaine Marshall en samengesteld uit lokale politici en bestuurders uit de private sector en het onderwijs was met name geïnteresseerd in de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van (topsector) tuinbouw en watermanagement.

Samenwerking Nederlandse private sector, kennisinstellingen en de overheid

Op het programma stonden onder andere een bezoek aan de Oosterscheldekering, de haven van Rotterdam, Bloemenveiling Aalsmeer, Wageningen University & Research (WUR), Greenport Venlo, World Horticenter en Tomatoworld. De bezoeken gaven een goed beeld hoe de Nederlandse private sector, kennisinstellingen en de overheid samenwerken om de innovatiekracht van de sector verder te vergroten.

Ontvangst op Amerikaanse ambassade in Den Haag

Op maandag 11 maart werd de delegatie ontvangen op de Amerikaanse ambassade in Den Haag, waar naast Agricultural Counselor Laura Keller ook de Amerikaanse Ambassadeur Shefali Razdan Duggal aanwezig was. Laatstgenoemde had de week er voor, op Internationale Vrouwendag, de eer dat een nieuwe tulpensoort naar haar werd vernoemd.  

Kennis en Innovatieagenda van de topsector en de samenwerking van Nederland met de VS op tuinbouwgebied

‘s Middags werd de groep ontvangen door Bart Vrolijk, cluster coördinator in het team Internationaal van het Ministerie van LNV. Samen met Gert Stiekema (Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen), Peter Ravensbergen (WUR) en Daniël da Costa (NL Works) werd tijdens een geanimeerde sessie dieper ingegaan op de Kennis en Innovatieagenda van de topsector en de samenwerking van Nederland met de VS op tuinbouwgebied, onder andere de meerjarige publiek-private samenwerking met Kentucky. De delegatie was met name geïnteresseerd in de uitdagingen waar de sector voor staat, zoals de energietransitie en het gebrek aan personeel, waardoor verdere automatisering en robotisering een steeds meer aandacht behoeven.