USDA presenteert prioriteiten tijdens het Agricultural Outlook Forum

Op 18 en 19 februari j.l. vond de belangrijkste jaarvergadering van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw plaats. De vergadering, die normaliter een veelvoud van in de Amerikaanse landbouwwereld actieve partijen trekt, werd deze keer virtueel gehouden. Zowel het nationale landbouwbeleid als het verwachte handelsbeleid van de nieuwe Biden Administratie kwamen tijdens het Forum aan de orde.

AgroOutlook

Eerste prioriteiten nationale landbouwbeleid

Omdat de nieuwe minister van Landbouw, Tom Vilsack, nog niet was geconfirmeerd door de Senaat ten tijde van het Forum is de belangrijke speech vanuit het Ministerie gegeven door de Chief of Staff van de Minister, Kathryn Ferguson. Zij gaf aan werkzaam te zijn als Chief of Staff van het USDA sinds januari van 2021 maar niet geheel nieuw te zijn in deze wereld. Voorheen heeft zij gewerkt als Chief of Staff voor Rural Development in USDA onder de Obama administratie waar Vilsack ook minister van Landbouw was.

Volgens Kathryn Ferguson staat de VS – on the precipice of transforming our food system and that transformation will be led by our farmers and ranchers and all of those working in rural America. It is a new era where the US will lead the world through climate smart practices in forestry and food that will create new markets for our producers”.

Ook zal er meer rechtvaardigheid komen voor groepen met lage inkomens en “people of colour” zullen kunnen deelnemen in alle programma’s die het ministerie heeft, waarbij kleine en middelgrote producenten net zo goed toegang hebben tot vermogen, land en risicomanagementinstrumenten als “Big Ag”.

Zij noemde nadrukkelijk dat het huidige voedselsysteem te veel gestoeld is op grote intensieve monoculturen, kampt met een groeiende consolidering en te weinig concurrentie. Ook gaf zij aan dat de klimaatcrisis en extreme weersomstandigheden het voedselsysteem in de gevarenzone brengen. Daarom is het nodig om meer te focussen op meer lokale en regionale productie van gezond en voedzaam voedsel. Verder gaf Ferguson aan dat het ook heel belangrijk is om de strijd aan te gaan met ongezond voedsel en voedselonzekerheid.

In dit verband verwees zij naar de grote aantallen volwassen en kinderen in de VS die niet zeker zijn van een maaltijd – resp. 30 miljoen en 12 miljoen. De nieuwe regering zal dan ook in een nieuw stimuleringspakket aanvullende middelen ter beschikking stellen voor de SNAP-programma’s (Supplemental Nutrition Assistance Programs). Ook moet er gewerkt worden aan leefbare gemeenschappen in ruraal Amerika met goede infrastructurele voorzieningen,  internet en gezondheidszorg.

De allergrootste prioriteit om aan dit uitgebreide werk te kunnen beginnen is het bestrijden van de pandemie. Het ministerie van Landbouw zal daar een actieve bijdrage aan leveren o.m. door het opzetten van vaccinatiesites in de regionale USDA kantoren en ook door veterinaire en public health officials in dienst van het ministerie in te zetten bij de vaccinaties.

Verwachte handelsbeleid onder de Biden Administratie

Ook het handelsteam van de Biden Administratie was nog niet geïnstalleerd ten tijde van het Outlook Forum. Katherine Tai, genomineerd om de nieuwe administratie te vertegenwoordigen als Handelsafgezant, heeft vorige week haar hoorzitting gehad voor de Senate Finance Committee en wacht op dit moment op een stemming in de voltallige Senaat.

Hoewel de exacte details van de internationale handelsagenda van de nieuwe Biden Administratie nog niet bekend zijn gemaakt, werd er tijdens het Forum wel een aantal algemene uitspraken gedaan die enige inzage geven in de richting die de nieuwe administratie naar verwachting op zal gaan.

De belangrijkste punten:

  1. De gezondheid en het succes van de Amerikaanse landbouwsector en het Amerikaanse platteland blijven onlosmakelijk verbonden aan de export van agrarische producten. De Verenigde Staten exporteert rond 20% van zijn agrarische productie en is de grootste landbouwexporteur ter wereld. Ze willen deze positie behouden en hebben als missie “to provide food for the world.
  2. Ook onder de nieuwe Administratie zal er veel aandacht zijn voor het openen van nieuwe markten door middel van het aangaan van nieuwe handelsovereenkomsten. De 6 belangrijkste klanten van de VS, te weten Canada, Mexico, China, Japan, EU en Zuid-Korea, zijn goed voor meer dan 60% van totale agrarische export. De VS ziet de meeste kansen in Azië, waaronder landen als Vietnam, Thailand, Maleisië en Indonesië. In al deze landen groeit de bevolking en neemt de welvaart toe, waarmee ook het voedingspatroon verandert. Ook Japan blijft interessant voor de VS. Dit wordt niet gezien als een groeimarkt maar wel een zeer waardevolle markt. Bij de mini trade deal tussen de VS en Japan onder de Trump Administratie heeft de VS ongeveer 80% van de markttoegang verkregen dat het onder de Trans Pacific Partnership (TPP) zou hebben gehad. De Biden Administratie zal proberen om ook de resterende 20% nog binnen te halen.
  3. De handelsrelatie met China is zeer gecompliceerd. De Amerikaanse landbouwexport is erg afhankelijk van exporten naar China. Bijvoorbeeld 25% van de totale sojabonenproductie van de VS wordt naar China geëxporteerd. Dit was daarnaast een van de enige groeimarkten voor de VS in 2020. Geschat wordt dat ook in 2021 de export naar China zal stijgen, met rond US$ 14.5 miljard, terwijl alle andere exportmarkten naar verwachting vrijwel onveranderd zullen blijven. De toename in de export naar China is het gevolg van de Phase 1 Agreement van de Trump Administratie. Deze overeenkomst werd in januari 2020 van kracht. China heeft uiteindelijk niet volledig aan de aankoopverplichtingen ten aanzien van agrarische producten voldaan (met 18% tekort geschoten) maar de agrarische sector was uiteindelijk toch redelijk tevreden.
  4. Maar… landbouw was slechts 22% van de overeenkomst tussen de VS en China. Industriële goederen betrof 70% en energie 8%. Ten aanzien dat deze sectoren is China grotendeels tekort geschoten. Er zijn verschillende oorzaken, sommigen Covid gerelateerd, anderen niet.  Bijvoorbeeld na de twee de Boeing 737 ongelukken heeft China de aankoopt van nieuwe Boeing vliegtuigen stopgezet. China was een grote klant van Boeing. Ook voor de Amerikaanse automobielsector heeft de handelsoorlog niet tot de gewenste resultaten geleid.
  5. Wanneer naar de Phase 1 Agreement wordt gekeken vanuit dit perspectief is de conclusie dat de handelsstrijd met China niet goed heeft uitgepakt voor de VS. De afgelopen jaren hebben laten zien dat het niet verstandig is om China alleen aan te pakken. Daarmee dragen de VS en de verschillende sectoren in de VS op voor alle kosten voor deze handelsoorlog. De nieuwe Administratie realiseert zich dat je partners nodig hebt om gezamenlijk richting China te op te treden. De verwachting is dan ook dat de Biden Administratie de relaties met gelijkgezinde partners zoals de EU en Japan zal willen verbeteren: “The Biden approach wil be to work with allies.
  6. Ook de WTO Appellate Body is een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe administratie. De VS realiseert zich dat de VS dit instrument verschillende keren met succes heeft ingezet en dat de huidige situatie niet in stand kan worden gehouden. Maar het is vooralsnog niet duidelijk wat de “Biden Administration approach is to fix it”.
  7. Tot slot was het erg stil over de Boeing/Airbus WTO zaken, maar het ligt voor de hand dat ook hier door de Biden Administratie naar een oplossing wordt gezocht. Ook omdat de druk vanuit de VS sector toeneemt.