Californische delegatie agrosector op bezoek in Nederland

Van 3 december tot en met 14 december heeft een delegatie uit Californië een uitgebreid bezoek gebracht aan Nederland. Het bezoek is georganiseerd door FME in samenwerking met het Consulaat-Generaal in San Francisco en het LNV-team op de ambassade in Washington DC en was een vervolg op een bezoeken aan Californië in maart 2018. De Californische delegatie bestond uit vertegenwoordigers van bedrijven, de overheid, investeerders en universiteit. Op het programma stond een bezoek aan de Dairy Campus Leeuwarden in het Noorden van het land evenals aan Greenport Venlo. Daar tussen in zijn ook het World Horti Center in Naaldwijk,  Robo Valley in Delft, Greenhouse Horticulture en De Ruyter Seeds Experience Center in Bleiswijk, Fieldlab Randwijk, RABO bank in Utrecht, Philips Grow Wise, IMEC en de TU in Eindhoven en Van den Borne aardappelen bezocht.

NL is a country that punches way, way above its weight in Europe and globally

Uitdagingen

Tijdens de bezoeken is uitgebreid van gedachten gewisseld over de uitdagingen waarvoor zowel Nederland als Californië staan – over overeenkomsten alsook over verschillen – en over de mogelijkheden voor samenwerking. Zo ook bij de gesprekken op het Ministerie van LNV waar de delegatie is ontvangen door DG Sonnema en waarbij tevens een aantal presentaties zijn gegeven onder meer over de nieuwe visie van Minister Schouten over circulaire landbouw en over precision farming.

Samenwerking op verschillende thema's

Tijdens de tweede dag van de AgriFoodTech vakbeurs en Congres in Den Bosch (12 en 13 december) zijn de bevindingen van de bezoeken gepresenteerd. Voor meer informatie kunt u de presentatie downloaden via de link onderaan dit bericht.

In een bijeenkomst met zo’n 50 vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven en organisaties is aangegeven dat er op een 4-tal thema’s - robotica en automatisering, digitale en precisie farming, de kas van de toekomst en melkveehouderij en innovatie -  goede mogelijkheden zijn om de samenwerking te intensiveren.

  1. Bij robotica en automatisering wordt in het bijzonder gedacht aan ontwikkeling van robotica ter ondersteuning van de oogst van zacht fruit en op het gebied van spuittechniek van gewasbeschermingsmiddelen om het gebruik daarvan terug te dringen.
  2. Voor wat betreft digitale en precisie farming zal gezamenlijk worden gekeken naar gedeelde standaarden voor het veilig kunnen delen van  data in de landbouwsector evenals voor het ontwikkelingen van belangrijke applicaties zoals voor irrigatie, ongedierte en ziekten. Daarbij zal ook worden nagegaan of aangehaakt kan worden bij reeds bestaande,  door Wageningen ontwikkelde applicaties zoals Akkerweb.
  3. Op het gebied van de glastuinbouw zal worden bezien óf en hóe deze technologie kan worden ingezet in het klimaat van Californië.
  4. In de sector van de melkveehouderij zal worden samengewerkt om mest en bijproducten te beperken en te verwerken evenals naar manieren om de methaan uitstoot terug te dringen. Ook zal een best practices groep worden opgericht en zal worden gekeken naar het gebruik van data en benchmarking in de zuivelsector.

Een van de opvallendste aspecten voor de Californische delegatie blijkt de manier van samenwerken in Nederland te zijn – de “triple helix” benadering van samenwerking tussen overheid, onderzoek en het bedrijfsleven en het gebruik van Publiek Private Partnerships.

Het was een intensief en succesvol bezoek aan Nederland waarmee de samenwerking op landbouwgebied met Californië die in 2015 is gestart verdere vorm en verdieping zal krijgen.