Gewijzigde versie handleiding invoereisen Verenigde Staten

Er zijn verschillende aandachtspunten waar een Nederlandse exporteur rekening mee moet houden voordat agrarisch producten, voedingsmiddelen of dranken voor invoer in de VS aangeboden kunnen worden.

Invoereisen Verenigde Staten

De verantwoordelijkheid ten aanzien van de invoer van voedingsmiddelen voor mens en dier, planten en plantmateriaal is verdeeld over verschillende federale agentschappen, waardoor het in sommige gevallen lastig is om te achterhalen welke instantie of instanties zeggenschap heeft/hebben over uw specifieke product en welke invoereisen gelden. Daarnaast gelden er per product verschillende etiketteringsvoorwaarden, invoertarieven, HACCP-eisen, in sommige gevallen invoerquota en -invoervergunningen en moeten bepaalde producten bijvoorbeeld vergezeld worden van gezondheids-, veterinaire of fytosanitaire certificaten.

Het is om die reden van belang om voorafgaand informatie in te winnen ten aanzien van de invoereisen voor uw specifieke product. In onderstaande handleiding wordt een overzicht gegeven van de verschillende Amerikaanse agentschappen en hun verantwoordelijkheden ten aanzien van voedingsmiddelen voor mens en dier, planten en plantmateriaal. Indien u specifieke vragen heeft kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij de landbouwafdeling van de Ambassade Washington.

Augustus 2017