Groeiende aandacht in de VS voor stadslandbouw

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) richt zich steeds nadrukkelijker op stadslandbouw. Door COVID zijn acties om de lokale productie van gezond voedsel te bevorderen in een stroomversnelling geraakt. In de VS is vergroening van de leefomgeving onlosmakelijk gekoppeld aan de verhoging van het aanbod van lokaal geproduceerd, vers en gezond voedsel. Daarbij spelen ook de economische kansen voor de lokale bevolking een belangrijke rol.  

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft traditioneel regionale kantoren in alle staten van de VS. Nu zijn daar ook zeventien stedelijke USDA-kantoren bijgekomen. Die zoeken naar samenwerking met de stedelijke autoriteiten en maatschappelijke organisaties om de lokale voedselproductie en de kennis daarover te ontwikkelen. 

Heropening van People’s Garden door landbouwminister Vilsack
Heropening van People’s Garden door landbouwminister Vilsack

Veerkracht voedselketen

Een van de resultaten hiervan is het People’s Garden initiatief. Dit initiatief beoogt gemeenschappen te betrekken bij lokale voedselproductie. Zo wordt meer diversiteit en veerkracht in de voedselketen mogelijk. En het leidt tot vergroening van stedelijke gebieden. 

De People’s Garden in de hoofdstad van de VS bevindt zich op het terrein van het ministerie van Landbouw. Tijdens de recente heropening van het People’s Garden initiatief plantte landbouwminister Vilsack een boom.

Er is ook een USDA - Farmer’s market. Deze markt bevindt zich buiten het USDA-gebouw en is een living laboratory voor soortgelijke markten in de gehele VS. De markt biedt zo’n dertig kleine boeren en voedselbedrijven de gelegenheid hun producten direct aan het publiek te verkopen.

Adviescomité stadslandbouw

Naast deze aansprekende en zichtbare initiatieven bevordert het USDA de stedelijke landbouw en vergroening op andere manieren. Zo heeft minister Vilsack eerder dit jaar twaalf leden geselecteerd voor het nieuwe Advisory Committee for Urban Agriculture. Dit comité geeft advies over hoe het ministerie de stadslandbouw kan bevorderen en mogelijke belemmeringen wegnemen.

Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van ketenorganisaties, kennisinstellingen, non-profit organisaties en logistiek. De leden van het comité komen uit de hele VS en dienen een tot drie jaar. Eind maart is het comité voor de eerste keer bijeengeweest.

Tevens stelt het comité subsidie beschikbaar voor onderwijs en startkosten aan nieuwe producenten, wordt technische en financiële ondersteuning geboden door de natuurbeschermingsprogramma’s van het USDA en wordt $ 260.000 geïnvesteerd voor training aan stedelijke producenten door het risicomanagement agentschap van het USDA.

'Teams worden uitgedaagd om een stadsboerderij te ontwikkelen die de kwaliteit van leven van bewoners in een van de armste wijken in Washington DC significant verbetert'

Urban Greenhouse Challenge

De Universiteit van de hoofdstad van de VS – de University of the District of Columbia (UDC) - is de enige universiteit in de VS die van oudsher is gericht op stadslandbouw en lokale voedselproductie.

Het College of Agriculture, Urban Sustainabilty and Environmental Sciences (CAUSES) verbindt lokaal geproduceerd voedsel, gezonde voeding en economische empowerment en biedt studenten de mogelijkheid om duurzame onderzoekstechnieken in de praktijk te zien. Dat gebeurt op de Firebird Farm te Beltsville, in de tuin op het dak van het universiteitsgebouw of in de foodhubs die de universiteit op verschillende plekken van de stad heeft en waar ook aquaponics en hydroponics worden toegepast.

Na een presentatie over het Nederlandse innovatiecluster op het gebied van landbouw en voedselproductie op een door UDC georganiseerd seminar is een verbinding gelegd met Wageningen Universiteit en in het bijzonder met het Green Cities programma.

Urban Greenhouse Challenge.
Urban Greenhouse Challenge

Een van de samenwerkingsactiviteiten tussen UDC en de WUR is de derde Urban Greenhouse Challenge.

In deze challenge worden multidisciplinaire studententeams van over de hele wereld uitgedaagd om voedselproductie voor stedelijke gebieden te ontwerpen en om sociale, economische, milieu en technische aspecten in een samenhangend concept bijeen te brengen. Het concept moet toepasbaar zijn op een bestaande locatie in een van de metropolen in de wereld.

In de eerste Urban Greenhouse Challenge moesten de teams een Greenhouse ontwikkelen voor het voormalige Bijlmer Bajes-kwartier in Amsterdam.

De tweede challenge betrof het ontwerp van een Greenhouse in de Chinese stad Dongguan.

In de nu lopende challenge zijn de teams uitgedaagd om een stadsboerderij te ontwikkelen die de kwaliteit van leven van bewoners in een van de armste wijken in Washington DC significant verbetert.

Beperkte toegang tot voedsel

De wijk waarvoor de urban greenhouse wordt ontworpen is East Capitol Urban Farm in Ward 7 van DC. Het gaat om een wijk met een gevarieerde geschiedenis, een mooie natuurlijke omgeving met veel bomen en gezinswoningen, maar is tegelijkertijd een food desert. Er zijn maar twee supermarkten die een volledig pakket aan voedingsmiddelen aanbieden in deze wijk. De beperkte toegang tot gezond en vers voedsel heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

De teams moeten een concept ontwerpen waarmee een duurzame en betaalbare voedselproductie gedurende het hele jaar wordt verzekerd en waarmee ook inkomen voor de bewoners wordt gegenereerd. De derde Urban Greenhouse Challenge is gestart in november 2021 en de finale vindt plaats op 29 juni in Wageningen. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw en het landbouwteam op de ambassade in DC sponsoren de challenge.

Presentatie Frank Cornelissen over Growing Green Cities
Presentatie Frank Cornelissen over Growing Green Cities

Tulpenweek

Tijdens de Tulpenweek 2022 op de Nederlandse Ambassade is aandacht besteed aan het thema Growing Green Cities.

Op de ambassade, opgevrolijkt met bloeiende tulpen en andere bloemen, werd door Chief Commercial Officer Frank Cornelissen een vooruitblik gegeven op de World Exhibition Floriade in Almere aan het Amerikaanse netwerk in DC. 

Nu al leeft de helft van de mondiale bevolking van 7 miljard mensen in stedelijke gebieden. Dat aantal neemt naar verwachting fors toe. Bomen, planten en bloemen vergroenen deze gebieden. De Floriade is een showcase van de kennis, kunde en de committment van Nederland om bij te dragen aan het vergroenen en het voeden van steden en stedelijke gebieden. In zijn presentatie stond Cornelissen stil bij de vele groene innovaties die te zien zijn op de Floriade.

We make the city green

Conferentie op Floriade

Tijdens een grote conferentie die door Wageningen Universiteit wordt georganiseerd op de Floriade (4 en 5 juli) wordt aandacht besteed aan de visie van twee steden op stedelijke vergroening en hoé deze visie te implementeren. Het gaat daarbij om de steden Washington DC en Den Haag.
De nadruk in de presentaties ligt op lokale innovaties, betrokkenheid van bewoners en stedelijke autoriteiten, economische ontwikkeling, weerbaarheid en voedselproductie.

Landbouwteam Verenigde Staten
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgUSACAN

Juni 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Groene en gezonde steden. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.