Explosieve ontwikkeling plantaardig eiwit in de VS

Het aantal mensen op de wereld stijgt in hoog tempo. De voorspelling is dat de wereldbevolking in 2050 de 9 miljard passeert. Een van de gevolgen van deze bevolkingstoename is de stijgende vraag naar eiwitten. De adoptie van meer plantaardige en alternatieve eiwitten draagt substantieel bij aan de voedselzekerheid en een duurzame leefomgeving. De VS als een van de grootste markten in de wereld kan in de eiwittransitie een leidende rol spelen.

Vanuit de regionale benadering van het landbouwbureau van de Nederlandse ambassade in Washington DC, is het thema alternatieve eiwitten belegd bij het Consulaat-Generaal in Chicago. Gezamenlijk gaan de Nederlandse Ambassade en het Consulaat-Generaal in Chicago de kansen verder verkennen.

Explosieve ontwikkelingen

De plantaardige en alternatieve eiwittenmarkt ontwikkelt zich de laatste jaren explosief. Dat blijkt onder meer uit het geïnvesteerde kapitaal in bedrijven die actief zijn in de sector. Tussen 2010 en 2019 werd in totaal $2,7 miljard aan durfkapitaal geïnvesteerd door de bedrijven die actief zijn in de sector. In 2020 werd vervolgens $3,1 miljard geïnvesteerd, waarmee dus het totaal van de tien vorige jaren werd overtroffen. Deze ontwikkeling vindt vooral in de VS plaats. Bedrijven als Beyond Meat, Impossible Foods, en Memphis Meats zijn succesvol met hun aanbod van vleesvervangers.

Unilever en Nestlé

Ook grote gevestigde bedrijven investeren inmiddels significante bedragen in de ontwikkeling en verkoop van plantaardige en alternatieve eiwitten. Zo kocht Unilever de Vegetarische Slager en investeerde het bedrijf $94 miljoen in een nieuw innovatiecentrum in Nederland, gericht op onder andere alternatieve eiwitten.

Binnen Nestlé werkt inmiddels 10% van het R&D-personeel exclusief aan plantaardige en alternatieve eiwitten. Daarnaast zijn inmiddels 11 van de 15 grootste Amerikaanse vleesbedrijven ook actief in de markt voor plantaardige en alternatieve eiwitten.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de vraag naar plantaardige en alternatieve eiwitten in de VS in vrijwel elke categorie stijgt, niet alleen in de categorie vleesvervangers:

Vergelijken we deze toename met de stijging in vraag naar traditionele eiwitten in de VS, dan krijgen we onderstaande grafiek:

Over de gehele linie is er een grotere toename zichtbaar in de plantaardige en alternatieve eiwitcategorieën. De markt voor traditionele eiwitten is overigens nog vele malen groter dan die van plantaardige en alternatieve eiwitten.

Volgens de Boston Consultancy Group (BCG) bedraagt de totale markt voor eiwitten in 2035 circa $872 miljard per jaar. BCG gaat ervan uit dat 11% van deze markt bestaat uit plantaardige en alternatieve eiwitten.

Amerikaanse consument

Veranderingen in vraag en aanbod worden in de VS, nog meer dan in andere landen, gedreven vanuit de consument. Het succes van bedrijven als Beyond Meat en Oatly is dan ook te verklaren door een veranderend koopgedrag van consumenten. Uit onderzoek van Euromonitor blijkt bijvoorbeeld dat 75% van de mensen tussen 15-29 jaar wel eens een plantaardige vleesvervanger eet. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, neemt dat percentage af onder oudere bevolkingsgroepen.

Als we specifiek naar de VS kijken, zien we eenzelfde ontwikkeling. Uit onderstaande bron afkomstig uit een onderzoek van investeringsmaatschappij Sente.Link is af te lezen dat kopers van plantaardige of alternatieve vleesproducten gemiddeld een stuk jonger zijn dan kopers van traditionele vleesproducten. Daarnaast zijn deze consumenten vaak hoger opgeleid en hebben zij een hoger inkomen vergeleken met traditionele consumenten.

Smaak en textuur

Zoals bij elke grote transitie zijn er grote uitdagingen. Een van de grootste is de consument zelf. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de twijfel bij traditionele vleeseters grotendeels wordt weggenomen door een alternatief product dat goed smaakt. Smaak is de grootste uitdaging voor bedrijven die actief zijn in het segment van de vleesvervangers. Daarnaast is textuur een belangrijk onderdeel van het eindproduct. Voor de acceptatie van plantaardige en alternatieve eiwitten zijn duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid minder belangrijk dan smaak en textuur.

Productie van ingrediënten

Productie van basisingrediënten en gewassen is in de VS een andere uitdaging. Als de vraag naar plantaardige en alternatieve eiwitten toeneemt, dan zal de VS in toenemende mate grondstoffen moeten importeren of zelf meer gaan produceren. De voedselketen is daar op dit moment niet op voorbereid. En ook de Amerikaanse overheid niet. Mocht de groei sterk toenemen dan kan het ook interessant worden om bepaalde gewassen, zoals hennep, in kassen te verbouwen.

Samenwerking

De genoemde uitdagingen leiden op dit moment vooral tot extra kosten, en daarmee tot een minder interessant verdienmodel. Een cruciaal onderdeel van het creëren van schaalvergroting is (internationale) samenwerking tussen verschillende ketenpartijen die inzetten op de ontwikkeling van plantaardige en alternatieve producten. Dat gebeurt op dit moment nog te weinig. Regio’s, bedrijven en kennisinstellingen kiezen hun eigen weg.

Lees verder onder foto

Beyond Meat
Beeld: ©Adobe Stock
Het Amerikaanse bedrijf Beyond Meat is voorlop in producten met plantaardige eiwitten.

Kansen

Uitdagingen leveren ook kansen op. Zoals beschreven is de toename in vraag naar plantaardige en alternatieve eiwitten duidelijk. Vooral de jongere generaties staan positief tegenover deze producten, en dit levert kansen op voor bedrijven.

Grote, traditionele, vleesbedrijven springen in op de ontwikkelingen en zijn in toenemende mate financieel betrokken bij nieuwe initiatieven rondom plantaardige en alternatieve eiwitten. Dit levert ook kansen voor startups die op zoek zijn naar strategische partners.

Nederlandse partijen

De noodzaak om internationaal samen te werken is voor Nederlandse partijen interessant. Nederland is een koploper op het gebied van plantaardige en alternatieve eiwitten, met een sterke aanwezigheid van kennis en talent op dit gebied. Daarnaast zijn er veel grote bedrijven die vooroplopen aanwezig in Nederland, bijvoorbeeld Beyond Meat en Unilever. In de VS is er veel interesse in Nederlandse kennis en technologie op dit vlak. Het is interessant om te verkennen hoe dit vanuit Nederland strategisch benut kan worden voor het opzetten van samenwerkingen en het bevorderen van de kansen voor Nederlandse bedrijven op de Amerikaanse markt.

Onderzoeksinstituut

Daarnaast heeft de Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) een groeiende belangstelling voor de alternatieve eiwitsector. Als onderdeel van een breder onderzoeksprogramma Duurzame Landbouw, wordt een speciaal onderzoeksinstituut opgericht om nader onderzoek te doen naar nieuwe bronnen van duurzame eiwitten.

Het instituut onderzoekt onder meer wat de marktkansen zijn voor kweekvlees. De Amerikaanse minister van Landbouw, Tom Vilsack, zegt: “Private en publieke partners kunnen samen het voortouw nemen met investeringen in wetenschap, onderzoek en klimaatslimme oplossingen die gezinnen voeden”.

Rondetafelbijeenkomst

Ten behoeve van de verkenning naar mogelijke marktkansen in de VS voor de Nederlandse sector, willen het Consulaat-Generaal in Chicago en de Nederlandse Ambassade in Washington DC binnenkort een rondetafelbijeenkomst organiseren.

Landbouwteam Verenigde Staten
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgUSACAN

November 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Eiwittransitie wereldwijd. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.