In dialoog over circulaire landbouw in Londen

De Nederlandse visie op verduurzaming van de agrarische sector sluit aan op die in het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit wil de Britse overheid toe naar een landbouwbeleid waarbij boeren financiële ondersteuning krijgen voor maatregelen die ten goede komen aan bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaat. Directe inkomenssteun wordt dan afgeschaft.

Tim Heddema
Tim Heddema

Landbouwraad Tim Heddema op de Nederlandse ambassade in Londen: “Betaling van boeren voor uitvoering van publieke diensten staat in het toekomstige Britse landbouwbeleid centraal. Dat komt in grote lijnen overeen met de wensen van Nederland over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid vanaf 2021. Het agrofoodcomplex in het Verenigd Koninkrijk is op zoek naar een meer duurzame, circulaire landbouwpraktijk. Bij die zoektocht kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstituten een ondersteunende rol vervullen. Daar is in dit land trouwens ook behoefte aan, ons land heeft een goed imago als het gaat om innovatieve landbouwkennis.”

Samenhang ontbreekt

Heddema constateert dat in het land waar hij als landbouwraad actief is al veel projecten worden uitgevoerd met elementen van circulaire landbouw. Het ontbreekt echter aan samenhang tussen de verschillende initiatieven. Universiteiten, overheid en bedrijfsleven volgen hun eigen koers. “In Nederland werken deze partijen nauw samen. In het Verenigd Koninkrijk bestaat veel belangstelling voor onze triple helix-aanpak.”

'Nederland heeft een goed imago als het gaat om innovatieve landbouwkennis'

Seminar Kringlooplandbouw 1
Bijeenkomst kringlooplandbouw in ambassade Londen

Eerder dit jaar heeft het landbouwteam van de Nederlandse ambassade een seminar in Londen georganiseerd over kringlooplandbouw met inbreng van Nederlandse landbouwkundigen. Heddema: “Via zo’n seminar bouwen we aan een netwerk van Britse en Nederlandse bedrijven, organisaties en universiteiten. De onderlinge uitwisseling van kennis en ideeën over duurzame landbouwmethoden stimuleert de vraag naar Nederlandse technologie. Bijvoorbeeld op het gebied van precisielandbouw en robotisering.”

Mei 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk. Via onderstaande link kunt u meer lezen over het thema Kringlooplandbouw waaronder dit artikel valt.