Amerikaanse interesse in innovaties

In de Verenigde Staten is groeiende interesse in innovaties op landbouwgebied. De Amerikanen hebben door dat ze daarbij kennis kunnen opdoen in Europa. Nederlandse innovaties trekken hun aandacht.

Marianne Vaes
Marianne Vaes

De Amerikaanse landbouw verkeert in zwaar weer. Dat treft vooral de relatief grote landbouwbedrijven in de Midwest-staten. Zij produceren soja, graan, mais, vlees en zuivel voor de wereldmarkt in grote volumes; het zijn ook producten met relatief weinig toegevoegde waarde.

Invloed van staten

Er zijn ook staten, zoals Californië en Washington, die zijn gericht op innovaties en open staan voor andere verdienmodellen. “Vanuit Nederland onderschatten we het belang van deze staten. Ze hebben bij het landbouwbeleid meer bevoegdheden dan we zo denken”, zegt Marianne Vaes, landbouwraad op de Nederlandse ambassade in de Washington DC.

Zo zijn contacten opgebouwd met de staat Californië. Deze staat teelt veel zogeheten ‘specialty crops’ zoals aardbeien en ander zacht fruit, maar ook veldsla en amandelen. Eind vorig jaar bezocht een Californische delegatie een aardappelbedrijf in Nederland waar precisielandbouw in praktijk wordt gebracht. Met de Amerikanen sprak het Nederlandse landbouwteam af dat een aantal thema’s worden uitgewerkt. Dat zijn niet alleen precisielandbouw, maar ook automatisering en robotica,  ‘greenhouse of the future’, zuivel en mest, en voedselverspilling. Daarbij wordt ook gekeken naar de manier van samenwerken in Nederland – het ‘triple helix’-model tussen overheid, onderzoek en bedrijfsleven.

'Vanuit Nederland onderschatten we het belang van de Amerikaanse staten. Ze hebben bij het landbouwbeleid meer bevoegdheden dan we zo denken'

Plukrobot

Ook vanuit de staat Washington bezocht een delegatie ons land. Bij hen sprak vooral het thema robotisering aan. In de Verenigde Staten is het vinden van voldoende arbeidskrachten een groot probleem in de land- en tuinbouw. Een van de deelnemers van de delegatie uit Washington zei na terugkeer dat Europa interessante oplossingen op de plank heeft liggen. Hij doelde onder meer op de plukrobot die in Wageningen in ontwikkeling is en die nu al aardig paprika's plukt. Verder onderzoek daarnaar zou misschien oplossingen kunnen bieden voor het tekort aan arbeidskrachten bij het plukken van appels. Hij liet zijn landgenoten weten dat zij ook naar Europa moeten blijven kijken, ondanks dat veel Amerikanen kritiek uiten op de EU.

Kengetallen VS

  • 5,5 % van het BNP komt voort uit landbouw
  • VS is grote exporteur van soja, graan, mais, vlees en zuivel
  • Grootste uitdagingen voor agrarische sector: vinden van voldoende arbeidskrachten en opvolgers, toepassing van nieuwe technologieën, overstappen van volume naar producten met meerwaarde en beter inspelen op trends onder consumenten.

Pluimveebeurs

Het Nederlandse bedrijfsleven toont met innovaties dat zij een antwoord hebben op actuele vragen van Amerikanen. Zo komen meerdere Nederlandse bedrijven in de pluimveehouderij met welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen voor pluimvee. De staat Californië verplicht dat vanaf 2022 eieren in kooivrije huisvestingssystemen zijn geproduceerd. Daarnaast willen grote supermartketens als Walmart, Whole Foods market en Target vanaf 2025 geen eieren meer verkopen uit legbatterijen. “Nederlandse bedrijven hebben ruime ervaring met de EU-welzijnswetgeving”, zegt de landbouwraad. “Met hun kennis en innovaties hebben zij passende oplossingen voor deze problematiek.”

Tulpen op Union Square

Hollandse tulpen als symbool

Op Union Square in San Francisco bloeiden in maart 100.000 tulpen. Bezoekers van het plein mochten de bloemen gratis plukken. De bloemenzee, geassisteerd door onder meer het consulaat-generaal en de Nederlandse ambassade, was aangelegd door Anthos om de inwoners van San Francisco een glimp van de lente te tonen. Tegelijkertijd werd met deze American Tulip Day de sterke relatie tussen de Nederlandse en Amerikaanse bloemen- en bloembollensector benadrukt.

De aanleg van het  tulpenpark gaat vooraf aan de zogenoemde tulpenweek. Tijdens dit Hollandse evenement in de VS wordt de residentie van de ambassadeur in Washington DC  versierd met meer dan 10.000 tulpen. Dat zijn unieke tulpensoorten die in Nederland zijn ontwikkeld. Zo wordt dit puur-Hollandse symbool ingezet om de Nederlandse innovatie in de tuinbouw onder de aandacht te brengen van een breed Amerikaans publiek.

Mei 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk. Via onderstaande link kunt u meer lezen over het thema Innovatieve technologie waaronder dit artikel valt.