Steun voor versterking Ugandese zaadsector

Versterking van de zadensector in Uganda is voor de voedselzekerheid in het land van cruciaal belang. Afgelopen jaren zijn gerichte maatregelen genomen om de sector te professionaliseren. De Nederlandse ambassade in Uganda is hier nauw bij betrokken.

Uitgangsmateriaal

De Ugandese zadensector kampt met een aantal uitdagingen zoals de kwaliteitscontrole en de beschikbaarheid van zaad. In 2012 is het Integrated Seed Sector Development (ISSD) van start gegaan met als doel de zaadsector te ontwikkelen.

Gerichte maatregelen

Het ISSD-programma bouwt voort op de sterke punten van de formele en informele zaadsector. Het programma voert gerichte maatregelen uit zoals het verbinden van voedsel- en zaadveiligheid aan de ontwikkeling van de private sector. Ook wordt gezocht naar een betere afstemming tussen beleid, wetgeving en regelingen.

In 2016 is, als onderdeel van het ISSD-programma, het ISSD Plus-project gestart. Dit project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de versterking van het concurrentievermogen van boeren in de groentezadensector in Uganda.

Uitdagingen groentezaadsector

De groentezadensector in Uganda kent grote uitdagingen, zoals beschikbaarheid van moderne variëteiten groentezaden van goede kwaliteit. Om de voedselzekerheid in het land te verbeteren en het inkomen van boeren te vergroten, is versterking van de sector noodzakelijk.

De ontwikkeling van een meer marktgeoriënteerde zaadsector moet de huidige beperkingen van de sector aanpakken. De Nederlandse ambassade in Uganda draagt hieraan bij via de financiering van het 4-jarige ISSD Plus-project

De grootste uitdagingen van de groentezadensector in Uganda zijn:

 • beperkt toegang tot en kennis van de verschillende variëteiten van zaden die op de markt beschikbaar zijn,
 • gebrek aan kennis en vaardigheden om met aanbevolen landbouwactiviteiten aan de slag te gaan,
 • gebruik van lage kwaliteit zaailingen, gekweekt in het open veld,
 • plagen en ziekten,
 • minimaal gebruik van water en kunstmest,
 • gebrek aan marktinformatie over groentegewassen,
 • niet voldoen aan de fytosanitaire eisen voor export van groenten,
 • hoge productiekosten en lage productiviteit.

Deze beperkingen binnen de sector hebben geleid tot een slechte concurrentiepositie van de Ugandese groentesector in de regio, bijvoorbeeld vergeleken met buurland Kenia.

ISSD Plus-project

Het ISSD Plus-project richt zich op de productie en promotie van verbeterde zaden voor voedselgewassen, en op de promotie van het gebruik van moderne zaden in de tuinbouw. Verder draagt het project bij aan activiteiten die zijn gericht op de versterking van de groentezadensector. Hierdoor kunnen boeren de uitdagingen en beperkingen van de zadenmarkt beter aanpakken.

Betrokkenheid Nederlandse tuinbouw

Het ISSD Plus-project is in oktober 2016 gestart en wordt gecoördineerd door het Centre for Development Innovation (CDI) en uitgevoerd in samenwerking met de Ugandese National Agricultural Research Organisation (NARO) en de Nederlandse tuinbouwsector.

Het project richt zich op vier pijlers:

 1. knelpunten aanpakken op het terrein van beschikbaarheid en kwaliteit van uitgangsmateriaal en het creëren van een stimulerende omgeving voor de zaadsector,
 2. versterking van het Quality Declared Seed System door ondersteuning van lokale zaadbedrijven,
 3. promotie van afname van kwaliteitszaad door kleine boeren,
 4. promotie van gebruik van moderne groenterassen.

Trainingen en demonstraties

Het gebruik van moderne zaden wordt gepromoot door het organiseren van demonstraties van de verschillende moderne variëteiten en door training van professionals en boeren. Beide activiteiten worden ondersteund met een mediacampagne.

De vierde pijler – de promotie van het gebruik van moderne groentevariëteiten – wordt uitgevoerd door Nederlandse zaadbedrijven zoals East West Foundation, Rijk Zwaan en Holland Greentech.

Landbouwteam Rwanda- Uganda

Juni 2017