Kennisuitwisseling stimuleert handel met Turkije

De Nederlandse agroketen investeert al jaren in kennisuitwisseling met partners in Turkije. Dat doen bijvoorbeeld de WUR en een aantal pootgoed- en zaaizaadbedrijven. Mede hierdoor is de bilaterale agrohandel gegroeid.

Tomatenkassen

De kwaliteitsproducten van Nederlandse boeren en tuinders zijn populair in binnen- en buitenland. Onze sterke, internationale agrosector produceert steeds duurzamer, past steeds meer innovaties toe in de praktijk en is belangrijk voor Nederland en daarmee voor de wereld. Internationale kennisuitwisseling, met nieuwe projecten en contacten, is nodig om onze nationale landbouwsector te blijven verbeteren.

Samenwerking

Wat betekent het als kennis een nieuw exportproduct van de Nederlandse landbouw- en voedselsector is? In Turkije is het antwoord te vinden. Jarenlang investeert Nederland in samenwerkingsverbanden waarbij Nederlandse kennis de Turkse land- en tuinbouw versterkt. Zo is er een aantal projecten waarbinnen de Nederlandse en Turkse overheid nauw samenwerken en kennis uitwisselen, bijvoorbeeld in government-to-government (G2G) of de zogeheten Twinning-projecten van de Europese Unie.

Soms is het de WUR die samenwerkt met Turkse landbouwfaculteiten. Dan weer zijn het Nederlandse bedrijven die gebruikers van hun producten scholen in het gebruik daarvan, zoals pootaardappel- en zaaizaadbedrijven doen.

Innovatie

Voorbeeldland

Van al die projecten waarin kennisuitwisseling en –verspreiding centraal staan, profiteren alle betrokken partijen. Door onze Nederlandse agrokennis te exporteren, zijn Turkse boeren en tuinders tegenwoordig professioneler dan ooit en is Nederland hun grote voorbeeldland.

Nieuwe rassen

Nederland en Turkije hebben al meer dan 400 jaar nauwe banden. Maar de wereld staat niet stil, het klimaat verandert en de agrarische sector moet duurzamer produceren. De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar in de Turkse land- en tuinbouw. De behoefte aan nieuwe gewasvariëteiten die beter bestand zijn tegen hitte, droogte en plagen en toe kunnen met minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, neemt toe.

Hetzelfde geldt voor innovatieve teeltmethoden die passen bij een klimaat waarin water schaarser wordt en die tegelijk de bodemkwaliteit verbeteren. Nieuwe vragen waarop nieuwe antwoorden moeten worden gegeven.

Kringlooplandbouw

Als de Nederlandse kennis over kringlooplandbouw een plaats krijgt in de transitie in Turkije naar een zero waste economie is de conclusie snel getrokken: Nederlandse kennis biedt ook in de toekomst veel kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Nederlandse bedrijven die Turkse boeren en tuinders scholen in het gebruik van producten en diensten die zij leveren, weten wat hun kennis waard is. Meer klanten, meer orders en een groeiende omzet. Een samenwerkingsverband van de WUR zorgt bijvoorbeeld op korte en langere termijn voor nieuwe, Turkse studenten.

Agrohandel

De waarde van de positie van een voorbeeldland is moeilijk in euro’s uit te drukken. Wat wel in geld is uit te drukken, is de bilaterale agrohandel tussen Nederland en Turkije. Op dit moment gaat het op jaarbasis om ruim €1 miljard aan goederen en diensten. Een deel van dat bedrag is ongetwijfeld toe te rekenen aan het delen en verspreiden van Nederlandse agrokennis. Aannemelijk is dat Nederland in Turkije zal blijven profiteren van de ijzersterke reputatie als hét land waar kennis, innovatie en aanpassingsvermogen de basis vormen van de land- en tuinbouw.

Landbouwteam Ankara
Twitter: @AnkaraAgri

ank-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.