Over de LNV-raad Tsjechië

Carolien Spaans is LNV-raad te Warschau en vertegenwoordigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Polen, Slowakije en Tsjechië.

Carolien Spaans

Carolien Spaans en haar team zetten zich in op de bevordering van de bilaterale samenwerking met deze landen, met behulp van een breed netwerk en in samenwerking met diverse organisaties in het werkgebied. Sinds augustus 2019 is zij werkzaam op de post in Warschau. In de periode 2016-2019 was zij LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Kyiv, met als werkgebied Oekraïne.

Hiervoor werkte ze als adviseur op het ministerie van Economische Zaken/ Landbouw. Daarvoor was zij onder meer financieel beleidsmedewerker bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en volgde ze een leergang Buitenlandse Betrekkingen bij het instituut Clingendael.

Het LAN team bestaat verder uit Olaf Horbańczuk (landbouwadviseur) en Agnieszka Murawska (beleidsondersteuner landbouw).

Contact

LNV-raad Tsjechië