Over de landbouwraad Taiwan

Gelare Nader werkt sinds augustus 2019 als landbouwraad te Seoel. Het werkgebied bevat de landen Zuid-Korea en Taiwan. Het werk van de landbouwraad en het team is vooral gericht op behoud en uitbreiding van markttoegang, matchmaking voor alle agrosectoren, uitwisseling van kennis en technologie en exportbevordering.

Gelare Nader
Gelare Nader

De Landbouwafdeling in Seoel is onderdeel van de Economische afdeling op de Nederlandse ambassade, waartoe ook de Handelsafdeling, de Innovatieafdeling en de Netherlands Foreign Investment Agency behoren. De vier afdelingen van de Economische afdeling werken nauw samen met elkaar.

Het Landbouwteam bestaat uit de volgende personen:

  • Landbouwraad Gelare Nader (Seoel)
  • Landbouwadviseur Hojin Kang (Seoel)
  • Landbouwadviseur Wendy Liang (Taipei)
  • Managementondersteuner Adriana Jung (Seoel)

Het team fungeert als brug tussen Nederland, Zuid-Korea en Taiwan en probeert partijen met elkaar te verbinden. Het team organiseert seminars, handelsmissies en promotie evenementen en ondersteunt het Nederlands agrobedrijfsleven zo veel mogelijk bij het zakendoen in Zuid-Korea en Taiwan.

Nader werkt daar als landbouwraad sinds augustus 2019. Hojin maakt sinds 2009 deel uit van het Landbouwteam, Wendy sinds 2013. Zij beschikken over veel kennis van de Koreaanse en Taiwanese markt en een uitgebreid netwerk in de land- en tuinbouwwereld. Adriana werkt sinds 2012 bij de Landbouwafdeling en heeft een uitgebreid netwerk en een groot organisatietalent.

Contact

Contactgegevens Taipei (Taiwan)

Contactgegevens Seoel (Zuid Korea)

Landbouwraad Taiwan