Sri Lanka: eerste stappen op weg naar veerkrachtige landbouw

Sri Lanka is een eilandstaat in de Indische Oceaan, met een landoppervlak van 65.000 vierkante kilometer. Omdat het een tropisch land is, is het klimaat nat en warm, ideaal voor regenwouden. Net als elders in de wereld gaat de biodiversiteit in dit tropische bos achteruit. Sri Lanka is in het recente verleden kwetsbaarder geworden voor klimaatverandering. Dat geldt zeker voor de landbouw.

De droogte in 2016 en zware regenval met overstromingen in 2017 hebben bijvoorbeeld de voedselproductie verslechterd. Dat heeft gevolgen voor de voedselzekerheid en het levensonderhoud van de inwoners. Sri Lanka klom op dat moment in de Climate Risk Index (CRI) van plek 4 in 2016 naar plek 2 in 2017.

Overstromingen

Hoewel Sri Lanka vaak is getroffen door natuurrampen zoals droogte, overstromingen, aardverschuivingen, cyclonen en kusterosie, komen plotselinge overstromingen het vaakst voor. Volgens het kennisportaal over klimaatverandering van de Wereldbank zijn er de afgelopen 40 jaar 69 overstromingen geweest in Sri Lanka, wat neerkomt op bijna 67% van alle rampen. Droogtes zijn over dezelfde periode de volgende in de rij (8,74%).

Klimaatverandering leidt op Sri Lanka tot veel overstromingen
Klimaatverandering leidt op Sri Lanka tot veel overstromingen

Exportgerichte landbouw

Sri Lanka heeft nog veel te doen om over te schakelen naar een meer duurzame landbouw. Sommigen beweren dat de overheid meer prioriteit geeft aan conventionele en exportgerichte landbouw dan aan voedselzekerheid van mensen.

Ook de productiviteit is een punt van zorg, zeker met het veranderende klimaat. Hoewel bijna 40% van de grond van het land bestemd is voor landbouw en bijna 30% van de mensen in de sector werkt, is de bijdrage van de landbouw aan het BBP slechts 7%.

Kassen en tunnels

Bedekte teelt in de vorm van polytunnels en kassen wordt steeds populairder, vooral om hoogwaardige gewassen te telen. Moestuinen, boslandbouw, herbebossing en het verminderen van het gebruik van brandhout zijn methoden om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten. Dat geldt ook voor maatregelen voor water- en bodembehoud, gewasdiversificatie, gebruik van droogtetolerante gewassen en efficiënte irrigatiemethoden zoals druppelirrigatiesystemen.

'Nederland is een programma gestart om 100 trainers op te leiden in duurzame tuinbouw'

Proefproject

Klimaatslimme landbouw biedt veel kansen om klimaatbestendigheid in de landbouw te faciliteren. De Technical Assistance to the Modernization of Agriculture Programme (TAMAP) van de EU heeft in samenwerking met de Mahaweli Authority of Sri Lanka een proefproject uitgevoerd voor het concept van slimme boerendorpen om hiermee de veerkracht in de landbouw te bevorderen.

Wereldbank

De Wereldbank in Sri Lanka lanceerde in 2019 ook een ‘Climate Smart Irrigated Agriculture’-project om de productiviteit en klimaatbestendigheid van kleinschalige landbouw in Sri Lanka te verbeteren. Het project heeft instrumenten om boeren te ondersteunen bij de productie van hoogwaardige niet-graangewassen die essentieel zijn voor de voedselzekerheid. Renovatie van irrigatietanks en ontwikkeling van essentiële infrastructuur om productie en marketing te vergemakkelijken, wordt ook door het project uitgevoerd.

Bedekte tuinbouw met Nederlands uitgangsmateriaal
Bedekte tuinbouw met Nederlands uitgangsmateriaal

Kleine boeren

International Water Management Institute (IWMI) zette in 2021 een project op om kleine boeren te helpen veerkracht te ontwikkelen tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Het project ontwikkelde een klimaatrisicoverzekering, geeft agrarische weersadviezen en levert klimaatbestendige zaden.

Groen economisch herstel

Klimaatverandering vormt een bedreiging voor de voedselketen, maar biedt ook kansen. Zowel de publieke als de private sector hebben een taak bij het bieden van oplossingen voor klimaatverandering. De president van Sri Lanka heeft onlangs twee internationale adviseurs aangesteld om het land te begeleiden naar een groen economisch herstel. Hij heeft ook een voorstel gedaan aan de Asian Development Bank (ADB) om een International University on Climate Change in Sri Lanka op te richten, waarmee hij duidelijke signalen afgeeft over de inzet van het land om de wereldwijde inspanningen in de strijd tegen klimaatverandering te ondersteunen.

Interventies Nederlandse Ambassade

Bedekte teelt is een van de makkelijkste manieren om de impact van het veranderende klimaat te neutraliseren. De Nederlandse ambassade in Sri Lanka is in 2021 in samenwerking met het ministerie van Landbouw en Wageningen University & Research een programma gestart om 100 trainers op te leiden in duurzame tuinbouw.

Het in 2022 gelanceerde Agroforestry-project van de ambassade draagt naar verwachting ook bij aan de klimaatadaptatie op lange termijn in de regio. Het promoten van agroforestry als alternatieve teeltmethode op aangetaste gronden in de thee- en kokosplantages in Sri Lanka is de belangrijkste doelstelling van dit project.

Ruimte voor investeringen

Verder is er ruimte voor Nederlandse investeringen in Sri Lanka door innovatieve kennis en technologie aan te bieden. Het aanbieden van betaalbare klimaatneutrale landbouwtechnologie, het faciliteren van hernieuwbare energie, groene infrastructuur, ecotoerisme en klimaatslimme financiële oplossingen zijn nodig om de overgang naar een koolstofarme economie te waarborgen.

De Nederlandse Ambassade staat klaar voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in het verkennen van deze mogelijkheden.

Contact

Landbouwteam Sri Lanka
Email: col-lnv@minbuza.nl

November 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Klimaattop COP27. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.