Experts uiten kritiek op passieve houding Spaanse overheid inzake zorgelijke situatie grondwater reservoirs

De Spaanse grondwater aquifers bevinden zich in kritieke toestand en de overheid neemt onvoldoende actie om verslechtering te voorkomen. Dit heeft een groep deskundigen gezegd tijdens de conferentie over “Water en de toekomst van duurzame voorziening: Vision2020+, die georganiseerd werd door het Instituut Coordenadas.

Experts uiten kritiek op passieve houding Spaanse overheid inzake zorgelijke situatie grondwater reservoirs

Tijdens de conferentie waarschuwde de Executive Vice President van het Instituut Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, voor de "discrepantie tussen de ernst van het probleem en de acties van de overheid."

Bovendien werden volgens gegevens van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel in de omgeving van Doñana ongeveer 250 waterputten en 11 particuliere reservoirs gesloten; in het Segura stroomgebied is sinds 2013 een definitief sluitingsbevel verordend voor in totaal 300 waterputten; in het stroomgebied van de Tajo zijn in de laatste drie jaar 117 sanctieprocedures geïnitieerd; in het Guadiana stroomgebied zijn sinds 2010 87 putten gesloten en in het Júcar stroomgebied zijn 59 disciplinaire procedures betreffende clandestiene grondwateronttrekking geregistreerd.

Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het Doñana National Park zich "gezien de passieve houding van de Andalusische en Spaanse autoriteiten", aldus Lambán, in een "kritieke" situatie bevindt vanwege het clandestiene gebruik van haar grondwater reservoir voor de irrigatie van landbouwgewassen.

Experts waarschuwen dat “de verontrustende situatie uiteindelijk haar tol zal eisen van de economie en het milieu in Andalusië".

Tijdens de conferentie verklaarde de internationale wateradviseur Ramiro Aurín de latente risico's rondom de uitputting van grondwater reservoirs en de verontreiniging van het grondwater, die evenals andere grondwater reservoirs "dezelfde" problemen van verzilting en verontreiniging ondervinden als gevolg van stads- en industrieel afval of overmatig gebruik van kunstmeststoffen en pesticiden.

Kortom: de experts zijn van mening dat ondanks het bestaande controle netwerk en de maatregelen die worden genomen conform de Europese Kaderrichtlijn Water, zoals in het geval van mestproductie en vanwege het toenemende gebrek aan regenval, de problemen van de grondwater reservoirs in Spanje blijven toenemen.

Bron: OKDIARIO