Spaanse kennisprojecten met inbreng Wageningen UR

Kennisinstellingen uit Nederland en Spanje werken in een aantal projecten nauw met elkaar samen. Dat gebeurt op verschillende opleidingsniveaus. Hieronder een toelichting bij drie voorbeelden waar Wageningen UR bij is betrokken.

Demonstratieboerderij La Junquera

Studenten Regeneration Academy

Volgens onderzoek van de Europese Commissie is 30% van de semi-aride gebieden in Zuid-Europa aangetast door woestijnvorming. Naast Portugal en Griekenland ondervindt Spanje hiervan de grootste problemen.

Alfonso Chico de Guzman nam zes jaar geleden de boerderij La Junquera (1.100 hectare) van zijn familie over in Murcia, Zuid-Spanje. Hij zag de invloed die boeren hebben op het landschap en de gevolgen hiervan op een van de armste gebieden van Europa.

Trek naar de stad

Een gebrek aan mogelijkheden op het platteland is er de oorzaak van dat veel jongeren naar de steden trekken. Alfonso werkt, samen met een groep boeren in de regio, aan manieren waarop regeneratieve landbouw kan bijdragen aan het herstel van het landschap en de regionale economie. Zo kan ook jongeren op het platteland perspectief worden geboden.

Regeneratieve landbouw

Sinds twee jaar is de Regeneration Academy gevestigd op de boerderij van Alfonso. Dit is een initiatief dat ondernemers, studenten en lokale jongeren de middelen geeft om positieve verandering te weeg te brengen via een transitie naar regeneratieve landbouw. Samen met lokale boeren werken de deelnemers aan uitdagingen op het gebied van water- en bodemmanagement, natuurherstel en gewasdiversificatie.

Kennis delen

De opgedane kennis wordt gedeeld met lokale boeren, ondernemers en universiteiten zoals Wageningen UR en de Universiteit van Utrecht. Ondertussen is La Junquera een demonstratieboerderij geworden waar geïnteresseerden uit Murcia en omliggende provincies geregeld komen kijken.

De Regeneration Academy werkt komend jaar met steun van de Climate Knowledge and Innovation Community (Climate KIC) aan de ontwikkeling van een nieuw programma om interventies te doen in de voedselketen. Het programma richt zich op training van jonge professionals.

Programma voor top agrifood-bedrijven

Wageningen UR heeft afgelopen jaar samen met de IESE Business School uit Barcelona het internationale programma Agrifood Executive Global Program ontwikkeld. Dit programma is bedoeld voor het topmanagement van internationale agrifood-bedrijven om hun wereldwijde kansen naar een hoger plan te brengen.

Leiderschap

Het programma combineert de kennis van IESE Business School uit Barcelona op het gebied van mondiaal leiderschap en strategie met de inhoudelijke expertise van Wageningen University & Research in de agrofoodsector.

In het programma worden de deelnemers uitgedaagd om samen na te denken over een duurzame toekomststrategie. Het Engelstalige programma bestaat uit drie modules van een week. Deze worden georganiseerd in Nederland, Brazilië en Kenia.

Agrifood Capitaluit provincie Noord-Brabant ondersteunt het programma. Ook de landbouwraden en hun teams ondersteunen het initiatief en zetten hun netwerk in.

Uitwisselingsprogramma voor startups

Het uitwisselingsprogramma van StartLife/StartHub, de startup incubator van Wageningen UR, onderzoekt de mogelijkheden voor Nederlandse en Spaanse startende ondernemers om hun zakelijke kansen op de Europese agrofoodmarkt te verkennen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van Nederlandse en Spaanse expertise op het gebied van ondernemerschap en worden nieuwe netwerkcontacten gelegd. Na grondig onderzoek heeft de StartLife/StartHub van Wageningen gekozen voor samenwerking met de startup incubator LINK van de Universiteit van Malaga, omdat deze incubator vergelijkbare faciliteiten biedt.

De samenwerking kent drie fasen. In de eerste fase (juli 2018) is een overeenkomst ondertekend door beide betrokken partijen. In deze overeenkomst is aangegeven dat StartLife/StartHub op zoek gaat naar mogelijkheden tot samenwerking en dat het netwerk van beide partijen hiervoor wordt ingezet. Van daaruit is overgegaan naar de tweede fase waarin StartLife/StartHub drie activiteiten op jaarbasis ontplooit:

  • het netwerk gaat open voor starters,
  • één startup per jaar krijgt de kans om in de incubator van de andere partner te blijven,
  • het houden van een uitwisselingsweek; vijf ondernemers van elke partner gaan de andere partners coachen.

In de laatste fase wordt gezocht naar middelen om de hiervoor genoemde activiteiten financieel te ondersteunen.

Samenwerkingsverband

Er is bij dit samenwerkingsverband gekozen voor Spanje, en vooral voor Andalusië, vanwege de toonaangevende agrarische industrie in deze regio (groenten en fruit, olijfolie, wijn, varkensvlees). Binnen Spanje is Andalusië de op een na belangrijkste regio voor banen en inkomsten in de voedingsmiddelenindustrie.

Momenteel bevindt het uitwisselingsprogramma tussen StartLife/StartHub van Wageningen en LINK van de Universiteit van Malaga zich in de derde fase en zijn ze nog op zoek naar partners voor het programma.

Meer informatie

Landbouwteam Madrid
Twitter: @AgriSpanje

mad-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.